14 farklı ülkeden araştırmacı BARÜ sempozyumunda

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu' 14 farklı ülkeden araştırmacıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

14 farklı ülkeden araştırmacı BARÜ sempozyumunda

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Orman Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu”na ulusal ve uluslararası alanda araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’deki 24 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Romanya, Japonya, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Nijerya, Hindistan, Etiopya, Zimbambe ve Endonezya’dan araştırmacılar yer aldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile birlikte 16 kurum ve kuruluşun destekleriyle tamamlanan sempozyumda alana dair önemli gelişmeler ele alındı.

“İnsanlığın en önemli zenginlik kaynaklarından biri ormanlardır”

Sempozyumun açılışında konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gerçekleştirilen etkinliğin önemine değinerek “Varoluştan bu yana ormanlarımız sayamayacağımız birçok ekolojik, ekonomik ve kültürel faydayı bizlere sunmaktadır. Ormanların ana kaynağı odun hammaddesi olsa da bunun dışında kalan her türlü bitkisel ve hayvansal ürün genel bir ifadeyle odun dışı orman ürünleri insanlık için oldukça değerlidir. Bu konu sadece ekonomik değil, yerel ve bölgesel dinamiklerin canlı tutulması, bilgi ve kültürün korunması ile sürdürülebilirlik açısında da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sempozyuma ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçenlerle birlikte destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Orman ekosisteminin önemi her geçen gün artıyor”

Türkiye’de orman varlıklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yarınlara aktarılması için yapılan çalışmalardan bahseden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, odun dışı orman ürünlerinin öneminin her geçen dönem daha fazla arttığının altını çizdi.

Karacabey, “Orman ekosisteminin içerisinde sadece ağaçlar yoktur. Bu sistem içerisinde yaşayan unsurlar her biri çok farklı görevler üstlenmiş ayrılmaz parçalardır. Ekosistemin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde bu unsurların her birinin hayati bir önemi vardır. Bu orman ekosisteminin önemi dünyada her geçen gün çok daha fazla hissedilmeye başlandı. Özellikle yaşanan pandemi süreciyle birlikte bu ihtiyaç çok daha fazla ortaya çıktı. Bu noktada birbirinden değerli araştırmacıları bir araya getiren bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Odun dışı orman ürünleri alanında son gelişmeler ele alındı”

BARÜ Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, odun dışı orman ürünleri alanında son gelişmelerin ve uygulamaların paylaşılarak bu alandaki sorunların tartışıldığı sempozyum hakkında bilgi vererek “Odun dışı orman ürünleri, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve toplumların refahı için büyük bir potansiyele sahiptir. Ormanlarımız, sadece ahşap ürünlerin kaynağı değil, aynı zamanda gıdadan ilaç sanayisine kadar pek çok alanda kullanılan odun dışı ürünlerin kaynağıdır. Bu nedenle, bu ürünlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve kullanılması hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomik kalkınma için kritik bir öneme sahiptir. Bu etkinlik, tüm bu konuları daha derinlemesine anlamamızda ve çözümler üretmemizde elimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun disiplinler arası çalışma anlamında iş birliği imkânlarını artıracağını kaydeden Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ise farklı görüş açılarıyla ortaya konulan fikirlerin alanın gelişiminde oynayacağı role dikkat çekti.

İki gün boyunca çevrim içi gerçekleştirilen oturumlarla tamamlanan sempozyumu farklı ülke ve üniversitelerden öğrenciler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile kurum temsilcileri takip etti.