122 kurum ve kuruluş yabancı dil eğitimi için bir arada

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 108 üniversite ve 14 firmadan katılımcılar yabancı dil eğitiminin geleceğiyle ilgili öneriler geliştirdi.

122 kurum ve kuruluş yabancı dil eğitimi için bir arada

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “15. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı” 108 üniversite ve 14 firmadan alanında uzman 295 kişinin katılımıyla tamamlandı. BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu ile birlikte 11 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılarda yabancı dil alanındaki eğitim-öğretim süreçleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. İki gün boyunca devam eden panellerde akademinin mevcut durumu, öğrenci potansiyeli ve ders müfredatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Odak gruplarla çözüm önerileri üzerinde duruldu

Yükseköğretim kurumlarındaki Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticilerinin sunum yaptığı toplantılarda paydaş kurum ve kuruluşlar da çalışmalarıyla destek verdi. Odak gruplarının atölye çalışmalarıyla katkı sağladığı etkinlikte “Hazırlık Programlarında Program Geliştirme Süreçleri”, “Ölçme-Değerlendirme Süreçleri”, “Genel Mevzuat ve Personel Özlük Hakları”, “İngilizce Dışındaki Yabancı Dillere Yönelik Eğitim-Öğretim Süreçleri” ile “İyi Uygulama Örnekleri” başlıkları ile eğitim öğretimin çeşitli süreçlerinde yaşanılan problemlerin çözümlerine yönelik öneriler geliştirildi.

“Gelecek stratejilerine değer katacak bir toplantı oldu”

Gerçekleştirilen toplantının yabancı dil eğitimi noktasındaki oldukça değerli olduğuna dikkat çeken BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İkinci bir dilin öğrenimi çağımızın en önemli gerekliliklerindendir. Kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide ve tabi ki birbirimizi anlamada ikinci lisan bireylerin zenginliğini artıracaktır. Bu doğrultuda yabancı dil öğrenimi konusunda Üniversitemizde yapılan toplantıyı oldukça değerli buluyorum. Geleceğimize değer katma yolculuğunda sundukları katkı için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ile akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Katılımları ve kıymetli destekleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Platformu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar ile birlikte tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Oldukça verimli bir toplantıyı geride bıraktık”

BARÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ise tüm katılımcılar ile destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek “Artık bir yabancı dilin yeterli olmadığı günümüzde, entelektüel bir meslekleşmeye doğru gidildiğini görüyoruz. Bilgi teknolojileriyle birlikte yabancı dil bilmek, çağa yetişmek, onu yakalayabilmek için olmazsa olmaz koşuldur. Çağın teknolojisini, bilimini öğrenmek, anlamak, sahiplenmek ve üretmek için bu alanda yapılabileceklerin farkındayız. Bu bilinçle oldukça verimli bir toplantıyı geride bıraktık. Daha iyiye ulaşma noktasındaki destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun ile birlikte BARÜ ailesinin tüm bileşenlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bizleri yarınlarımız için motive eden kıymetli hocamız Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar ile birlikte, farklı üniversitelerden gelen çok değerli hocalarımıza, sektör temsilcilerimize ve sponsorlarımıza da katkıları için teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Alanın önde gelen kurum ve kuruluşları destek oldu

Yabancı dil eğitiminin geleceğinin konuşulduğu etkinliğin kapanış oturumunda yapılan oylamayla 2024 yılındaki toplantının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlandı. 15. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısına Burlington English, Cambridge, English Central, ETS Global, ILS WEXT, Macmillan Education, Mc Graw Hill, NSLS Education, National Geographic Learning, Oxford University Press, Pearson ve Regional English Language Office destek verdi.