1. Asliye hukuk mahk.

kamulaştırma ilanı,

1. Asliye hukuk mahk.

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/131 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER            :Şarköy Köyü
ADA NO                :151 
PARSEL NO                :6
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI         :1-AYŞE KALE-72484087426
                    2-HALİL KAPUCU-69799177072
                    3-HAVVA ÜNLÜ-53038735116
                    4-NURCAN TAŞKIN-38789212864
                    5-NURİ KAPUCU-69742178958
                    6-YAŞAR KAPUCU-69724179522
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/131 Esas         Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
26/02/2020                                     B.V:2020/131