1. Asliye hukuk mahk.

kamulaştırma ilanı

1. Asliye hukuk mahk.

İLAN
T.C. BARTIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/140 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER            :Barkaçboz Köyü
ADA NO                :118 
PARSEL NO                :12
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI        :1-HALİL ÜSTÜNSOY-24782677328
                    2-MEHMET KAPUCU-68908206740
                    3-MUSTAFA KAPUCU-68920206384
                    4-ZÜLKARİ KAPUCU-68872207910
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
    Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/140 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
    2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
26/02/2020                                     B.V:2020/134