Yurt dışından alınan telefon harcı artık 20 bin TL

Resmi Gazetede yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı kararına göre noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu.

Yurt dışından alınan telefon harcı artık 20 bin TL

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı. Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Yayınlanmasıyla karar Bartın dahil 81 ilde yürürlüğe girdi. Özellikle gurbetçi nüfusunun yoğun olduğu Bartın’da bundan sonra Almanya başta olmak üzere yurt dışından telefon getirmek isteyen vatandaşlar, getirdikleri telefonları kullanabilmek için 6 bin TL yerine artık 20 bin TL ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Kararında “ 2/71964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin  “İl Sürücü Belgesi Harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil” %50 oranında arttırılmış, anılan Kanuna göre(8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir” denildi.