Yirmibeş, COST aksiyonunda yer aldı

Bartın Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, okullarda zorbalığı azaltmak ve entegrasyonu geliştirmek amacıyla hazırlanan COST aksiyonunda yedek yönetim komitesi üyesi ve çalışma grubu üyesi olarak kabul edildi.

Yirmibeş, COST aksiyonunda yer aldı

Bartın Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş, “Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level” (TRIBES) başlıklı COST Aksiyonu kapsamında çalışmalar yapacak. Yedek yönetim komitesi üyesi ve çalışma grubu üyesi olarak yer aldığı çalışma hakkında bilgiler veren Yirmibeş, “Bu COST aksiyonu, okullarda zorbalığı azaltmak ve entegrasyonu geliştirmek, paylaşmak ve değerlendirmek, güncel okul iklimi ölçme araçları geliştirerek okul toplumunun tüm tarafları için kapsayıcı ve destekleyici bir ortam yaratmayı hedeflemektedir.” dedi.

Projenin çok uluslu bir çalışma olduğunu da kaydeden Yirmibeş, “Altı alt çalışma grubu bulunan bu çokuluslu projenin 1. çalışma grubu olan ‘Okul İklimi Ölçme Araçları-Güncel Araçların Geliştirilmesi’ ekibinde bilimsel çalışmalarda yer alarak, sürece katkılar sunacağız. Bu kapsamda ‘Okul İklimi Ölçeği’ geliştirilmesi ve sistematik literatür taraması çalışmaları yürütecektir. Ayrıca projenin 1. Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında Türkiye, Macaristan, İrlanda, İsrail ve İtalya’da öğrenim gören zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerden okul iklimine ilişkin nitel veri toplanacaktır. 2023 yılına kadar devam edecek olan bu COST Aksiyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bilimsel yayınlar, toplantılar ve çalışmalarda Bartın Üniversitesi’ni ve ülkemizi en faydalı şekilde temsil etme gayretinde olacağım.” ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı COST aksiyonu çerçevesinde yapılacak çalışmaların önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Avrupa Bilimsel İş Birliği Ağı (European Cooperation in Science and Technology) olan COST projelerinin amacı Avrupa’daki araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini desteklemektir. Bu doğrultuda Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş’i COST aksiyonu çerçevesinde aldığı görevler için tebrik ediyorum. Bugün atacağı bu adımlar gelecekte çok önemli kazanımlara dönüşeceğine inanıyor, başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.