Yeterlilik belgesi olmayan yangın tüplerine dikkat!

Yangın söndürme tüpleri ve cihazlarıyla ilgili duyuruda bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, Bartın'da birçok iş yeri ve binalarda yapılan denetimlerde geçerli Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan firmalara ait yangın söndürücü tüplerin olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Yeterlilik belgesi olmayan yangın tüplerine dikkat!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, yangın söndürme tüpleri ve cihazlarıyla ilgili duyuruda bulundu. Yangın söndürücülerin periyotlarla muayene, bakım ve yeniden dolum sürecine tabi olan ürünler olduğunu ifade eden Cangi, “Bilindiği üzere yangın söndürücü cihazlar, tüpler ve asansörler gibi birçok sanayi ürününün piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında Bakanlığımız uhdesinde olup İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Yangın söndürme cihazları ve yangın söndürme tüpleri piyasaya ilk arzından sonra Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen periyotlarla muayene, bakım ve yeniden dolum sürecine tabi olan ürünlerdir. Bahsi geçen muayene, bakım (yılda en az bir kere ancak altı aydan az olmayacak şekilde) yeniden dolum (4 yılda bir kere) işlemleri 19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ÖSG-2011/09 numaralı Mecburi Standart Tebliğinin 3.maddesinin birinci fıkrasında belirttiği şekilde “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” (HYB) almış olan firmalar tarafından yapılmaktadır” dedi.

TSE standartlarına göre olmak zorunda

Firmalar bu belgeyi alırken TSİ 1827 zorunlu standartta belirtilen gereklilikleri yerine getirmiş olması gerektiğini kaydeden Cangi şöyle devam etti:

“Firmalar bu belgeyi alırken TSİ 1827 zorunlu standartta belirtilen gereklilikleri yerine getirmiş olmak zorundadırlar. Üreticiler TS EN3-8 veya TS ENİ866-2,TS ENİ866-3 standartlarına göre yangın söndürücüleri üretip TS862-7 TS EN3-7,TSEN 3-8,TSEN 3-9,TSEN 3-10 standartlarına kapsamındaki belgeleri alarak yangın söndürücüler üzerine gerekli işaretlemeleri ve etiketlendirmeleri yaparak ürünün insan sağlığına hayvan sağlığına ve çevre sağlığına karşı güvenli olduğunu gösteren Teknik Mevzuatına uygun CE işareti koymak zorundadırlar. Satıcılar ise yukarıdaki standartları ihtiva eden ürünleri Teknik Mevzuatına uygun CE işaretli bir şekilde satmak zorundadırlar.

Numuneler alınıyor

Yangın söndürücü tüpleri doldurup satan firmalar ellerinde süresine göre vize edilmiş ve güncel adreslerinin yazılı olduğu Hizmet Yeterlilik Belgelerini (HYB) bulundurmak zorundadır. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde birçok işyerinde ve binalarda geçerli “Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmayan firmaların yangın söndürücü tüplerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yaptığımız denetimlerde teste göndermek üzere yangın söndürücülerden numuneler alınmaktadır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi aranmalı!

İl Müdürlüğümüz bu firmalara ait denetimleri gerçekleştirmeye devam etmekte olup özelikle ihale aşamasında ve daha sonraki dönemlerde geçerli ve güncel “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” aranması hususunda dikkatli olunması gerekmektedir.”