Yeni KDV oranları yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 18'den yüzde 20'ye, yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltilen KDV oranları yürürlüğe girdi. Bundan böyle Bartın'da sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünler yüzde 20 KDV oranıyla satılacak.

Yeni KDV oranları yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 18’den yüzde 20’ye, yüzde 8’den yüzde 10’a yükseltilen KDV oranları yürürlüğe girdi. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; − yüzde 18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı yüzde  20’ye – yüzde  8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10’a, yükseltildi. Düzenleme 10 Temmuz  2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan yüzde 1 oranında değişiklik yapılmadı. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı yüzde  8’den yüzde 20’ye çıkartıldı.

“Temel bir düzenleme yapılmıştır”

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için yüzde 10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır. Son olarak 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1 c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 8 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ın da yapılan değişiklik ile – yüzde 18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı yüzde 20’ye − Karara Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10’a, yükseltilmiştir. 7346 sayılı CK ile ayrıca II sayılı Listenin 37’nci sırasında aşağıdaki değişiklik yapıldı. Dolayısıyla sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı yüzde  8’den yüzde 20’ye çıkartılmıştır. Düzenleme 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.”