Valilikten son dakika açıklama

Muhtarlar günah keçisi ilan edildi

Valilikten son dakika açıklama

Köy bayramlaşmalarının yasaklandığı ve muhtarların talebi ile karar alındığı yönündeki haberlerin ardından Valilikten yeni bir açıklama geldi.
Valilik açıklamasında Köylerde ev halkı ve yakın akrabayla bayramlaşmanın yasak olmadığı ancak toplu halde yapılan etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Bazı muhtarlar çıkan haberlere tepki gösterdi. 
VALİLİK AÇIKLAMASI
Turizm sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin 10/7/2021 tarih ve 2021/2 sayılı Valilik Genel Emrinin 12. maddesinde, ilimizde gelenek halinde uygulanan "Köy bayram larının yasaklanması" konusuyla ilgili farklı yorumların ve yanlış anlamaların önlenmesi için bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Söz konusu kararın birinci cümlesinde aynen "Başka illerden ve ülke lerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklerine izin verilmesine" denildiği görülecektir. Dolayısıyla; geçen yıl tamamen yasak olduğu halde, coronuvirüsle mücadelede ve aşılamada gelinen noktaya bağlı olarak, bayramın anlamına uygun şekilde aile ve akrabalar arasında bayramlaşma ve toplu yemek gibi etkinliklerde bu yıl normale dönülmüştür. Bu kararda yasaklanan konu, yöremizde bir gelenek halinde uygulanan, aralarında akrabalık ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın, bayram günlerinde köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, dört gün süren bu ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi çeşitli etkinlikler yapılmasıdır. Ülkemizde Delta Varyanti coronavirus vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle, köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda; aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Valilik Emrinin diğer maddeleri de turizm sezonunda alınacak tedbirleri düzenlemekte olup Bu kararlar, Bayram düzenlemesinde olduğu gibi meslek odaları, işletme sahipleri, muhtarlar, belediyeler, kolluk, sağlık gibi konuyla ilgili bütün taraflarla istişare edilerek alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.