Valilikten muafiyet suiistimaline ayar

Yeni tip Koronavirüs pandemisiyle mücadele için uygulanan sokağa çıkma yasağının olduğu saat ve günlerde muafiyeti bulunan kişilerin ve yerlerin bu muafiyeti kötüye kullanmasının önüne geçebilmek adına bir dizi yeni önlem alındı. Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, acil ihtiyaçların karşılanması için sokağa çıkma saatlerinde ve günlerinde her aileden sadece 1 kişinin, yürüme mesafesinde, özel araç ya da toplu taşıma aracı kullanmadan çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

Valilikten muafiyet suiistimaline ayar

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner Başkanlığı’ndaki son toplantısında birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir dizi yeni karar aldı. Alınan kararlar, toplantının ardından Bartın Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kararlarda şöyle:

Park/bahçe ve mesire alanları yasaklandı

“İlimiz genelindeki tüm park/bahçe rekreasyon ve mesire alanları ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30 Mart 2021 tarih ve 14 no’lu kararının 5. maddesi ile belirlenen uygulamanın askıya alınarak, İlimiz genelindeki tüm park/bahçe rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımı 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yasaklandı. Bu alanların içinde veya dışında bulunan çocuk oyun parklarının (site içerisindekiler dahil) kesinlikle kullanılmamasına, kullanımı engellemek amacıyla gerekli fiziki tedbirlerin yetkili idareler ve site yöneticileri tarafından alınmasına, bu alanlar dışında özellikle sahil bantları ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı meydan, cadde vb. yerlerdeki oturma banklarının da bu tarihe kadar ilgili idarelerce kaldırılmasına karar verildi.

Muafiyeti kötüye kullanımı engellemek için…

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 14 Nisan 2021 tarih ve 16 no’lu kararının 1. maddesi ile sokağa çıkma kısıtlaması gün ve saatleri, 2. maddesi ile de bu kısıtlamadan muaf olan yerler ve kişiler belirlenmişti. Kişiler bakımından getirilen muafiyetlerin muafiyet nedeni/güzergâhı ile sınırlı olduğu, muafiyet nedeni ve güzergâh dışında sokağa çıkılamayacağı belirlenmesine rağmen bu muafiyetlerin kötüye kullanımını engellemek maksadıyla;

Sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlarımızın temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüme mesafesindeki bakkal, market, fırın vb. yerlere her aileden sadece bir (1) kişinin gitmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri bakkal, market, fırın vb. yerlere ulaşım için kesinlikle özel veya toplu taşıma araçlarının kullanılmamasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri market otoparklarının kullanıma kapatılmasına, market yöneticileri tarafından otoparkların bu günlerde kapalı olduğuna dair gerekli işaretlemelerin yapılarak bu yerlere fiziki engellerin konulmasına,

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yer ve kişilerin, bu muafiyetleri amacına uygun kullanıp kullanmadıklarının kolluk birimlerince hassasiyetle kontrol edilmesine; muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergah bakımından uyum bulunmayan durumların tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasına;

Gün, kutlama ve toplu yemekler yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30 Mart 2021 tarih ve 14 no’lu kararının 7. maddesi ile “Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerinin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu konuda sosyal medya, basın, anons sistemleri, site yöneticileri, muhtarlar gibi her türlü araç ve kişilerle uyarılarda bulunulmasına” karar verilmişti. İlimiz genelinde aile, akraba, komşu vb. ziyaretler ile evlerde hane halkı dışındaki insanların katılımıyla yapılan her türlü faaliyetin (gün, kutlama, toplu yemek vb.) yasaklanmasına,

Çeşm-i Cihan Kız Yurdu karantina yurdu oldu

İlimiz genelindeki zorunlu karantinayı düzenleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 04.03.2021 tarih ve 10 no’lu kararının 3. maddesi ile belirlenen tedbirlere ilave olarak ev içi ve il dışı temas ile bulaşın önlenmesi amacıyla lüzum görülen kişilerin (pozitif vakalar da dâhil) Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Çeşm-i Cihan Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınması hususunda İl Sağlık Müdürlüğüne yetki verilmesine,

Yaygın eğitim kursları kapatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 08.01.2021 tarih ve 1 no’lu kararının 1. maddesi ile ‘İlimiz genelinde zaruri olan ve açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla yüz yüze eğitimlere başlanılmasına’ karar verilmişti. İlimiz genelinde zaruri olan ve açılmasına Valilik tarafından izin verilen yaygın eğitim kurslarının ikinci bir karara kadar askıya alınmasına,

HES kodu sorgulama ve kayıtları denetlenecek

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 16 Mart 2021 tarih ve 13 no’lu kararının 1. ve 2.maddeleri ile düzenlenen HES kontrolü ve kaydı zorunluluğu bulunan işletmelerde kontrollerin ve bu kontrollere ilişkin kayıtların düzenli tutulup tutulmadığının ilgili denetim komisyonlarınca hassasiyetle takip edilmesine, köylerden il merkezi ve ilçe merkezlerine yolcu taşımacılığı yapan minibüs, dolmuş vb. araçlardaki yolcuların kayıtlarının düzenli tutulup tutulmadığının kolluk birimlerince kontrol edilerek uygun zamanlarda bu araçlardaki yolculara yönelik HES kontrollerinin kolluk birimlerine ait sistemler üzerinden yapılmasına, ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı meydan, cadde ve sokaklarda da örnekleme yöntemiyle vatandaşların HES kontrollerinin kolluk birimlerince kendi sistemleri üzerinden yapılmasına,

Alınan bu kararların sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.”