Valilikte olağanüstü toplantı

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ında katıldığı toplantıda havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındı. İlimizde olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Valilikte olağanüstü toplantı

 

Bartın Valisi Sinan Güner, başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Olağanüstü toplandı. Toplantıya; Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Adem Topaca, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, ilgili kurumların amir ve teknik personeli katıldı.

Vali Güner’den duyarlılık çağrı!

Yaz mevsiminde sıcakların artması, anız yakma, orman alanlarında piknik amaçlı ateş yakma nedenleri başta olmak üzere, İlimizde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü. Sabotajlara karşı da duyarlı olunması ve tedbir alınması değerlendirildi. Vali Güner, Son birkaç gündür ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle İlimizde de olası yangınlara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, başta anız yakmak ve orman içinde ateş yakmak konusundaki yasaklar olmak üzere, vatandaşların şüpheli gördükleri durumlar karşısında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarının önemli olduğunu söyledi.

Akın: “Ormanlar ülkemizin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır”

Toplantıda yer alan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise şunları söyledi:

“Ülkemizin önemli milli serveti niteliğinde olan ormanlarımızda yangına sebebiyet vermemek, için yeşil doğamızın zarar görmesini önlemek için ormanlarımızı koruyalım. Ormanlar ülkemizin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Faydası saymakla bitmediği gibi insan sağlığı için de önemini çok büyüktür. Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Tüm bu çalışmaların yanı sıra yangınlarla mücadele de önemli. Ateşin söndürülmeden bırakılması veya sigaranın söndürülmeden atılması koskoca bir orman alanının yanıp kül olmasına neden oluyor. Bu nedenle Sayın Valimizin öncülüğünde Orman Yangınları İle Mücadele Toplantısı gerçekleştirdik. Bu konuda gerçekleştirilecek olan çalışmaları tüm detaylarıyla değerlendirdik. Böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesini sağlayan Başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm emeği olanlara teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Valilikten önemli kararlar!

Öte yandan Valilik orman yangınlarıyla ilgili Bartın’da önemli kararlar aldı. İşte o kararlar!

“6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69. maddesine istinaden ve 10.09.1976 gün ve 7 / 12520 Sayılı Kararnameyle yürürlükte bulunan “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereği, görevlilerin yapacakları işleri görüşmek üzere daha önce alınmış olan 09.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı karara ek olarak Bartın Valisi Sinan GÜNER Başkanlığında Bartın Valiliği 15 Temmuz Şehitleri toplantı salonunda 29.07.2021 Perşembe günü saat 13:30’da toplanarak aşağıdaki kararları alınmıştır.

AMAÇ :

Bartın İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Bartın İli dâhilindeki ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin önceden alınması ve olabilecek orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürülmesinin ve büyüme temayülünde makine, donanım ve insan gücü sevkiyatı organizasyonunun sağlanması ile orman yangınlarında kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini temin etmek amacıyla;

1- Orman yangınını önleme amacıyla başta Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığını, İl Emniyet Müdürlüğünü, Köy Muhtarları ve gerektiğinde diğer birimleri tarafından tescilli piknik ve mesire yerleri ile Orman İdaresince izin verilmiş sahaların dışında orman alanlarında piknik yapılmasına ve giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşın bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır.

2- Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere Orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması sağlanacaktır.

3- Turizm bölgesi olan Amasra,İnkum,Çakraz,Kurucaşile v.b. bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınacaktır.

4- Ormanlara 4 Km. mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlerle ot, çayır, çalı-çırpı, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına müsaade ettirilmeyecek aksi davranışta bulunanlara yasanın gerektirdiği cezai müeyyideler uygulanacaktır.

5- Köy Muhtarları ile sürekli irtibat halinde olunup, daha önce 09.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararındaki hususlar hatırlatılacaktır.

6- Bartın ilindeki Belediyelerin hoparlörlerinden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacaktır. Yangın söndürülmesi için arazöz, vidanjör, su tankı gibi araçlarıyla söndürme ve soğutma çalışmalarına yardımcı olacaklardır.

7- İlimiz sınırları içindeki köy, kasaba ve şehirlerdeki camilerde, haftanın muhtelif günlerinde ve özellikle Cuma namazı öncesi veya sonrası muhtelif vaaz veya konuşmalarla orman yangınları hususu cemaate anlatılacak, vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın söndürme duyguları ile ormanın yararları ve sevgisi pekiştirilecektir. Yangın mükellefi olmanın ve yangında çalışmanın gerekliliği anlatılacaktır.

8- Olası yangın durumunda ,yangının seyir ve vahametine göre İl Özel İdaresi, DSİ, İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü, Belediye (gerektiğinde Askeri Birlikler) vb. kurum ve kuruluşlardan personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesi sağlanacaktır.

9- Köy muhtarları Orman yangınının köye sirayet etmesi durumunda köyün tahliyesi gibi konularda yetkililerle derhal temasa geçerek gerekli tedbirlerin alınmasını, emniyetli toplanma merkezlerinin oluşturulmasını sağlayacaklardır.

10- Kurak hava şartları oluştuğunda orman yangınlarının artması söz konusu olacağından idarenin talebi halinde ormanlara giriş – çıkışlar tamamen yasaklanacak, sadece hayvan otlatma ve sulamalar orman teşkilatının yapacağı plan ve izinler çerçevesinde olacaktır.

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi ile ilgili iş bu kararda yer almayan husus ve faaliyetler 10.09.1976 tarih ve 7/12520 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yayınlanan “ Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ve “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” isimli 285 Sayılı Tebliğ uyarınca ilgili dairesince uygulanır.

Yukarıda bölüm ve maddeler halinde sıralanmış olan ve komisyonumuzca da uygun görülen hususların ilgili birim ve kuruluşlara tebliğine karar verilmiştir.”