Uzman Ellere 100.000 TL destek

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61), 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek kapsamında, 2022-2024 yıllarında tüm illerde gerekli şartları taşıyan meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Uzman Ellere 100.000 TL destek

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/61), 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek kapsamında, 2022-2024 yıllarında tüm illerde gerekli şartları taşıyan meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.

 

 

Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (No: 2021/61), 24 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu kapsamda 2022-2024 yıllarında tüm illerde gerekli şartları taşıyan meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek.

 

Tebliğle; kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar” doğrultusunda 2022-2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsıyor.

 

 

Proje Konuları:

 

A)    Bitkisel üretim, işleme, depolama ve paketleme:

Kapama meyve bahçesi tesisi-Fide,fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği -Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği -Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı -Ormancılık projeleri- Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri - Zirai mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri- Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.

B)    Hayvansal üretim, işleme, depolama ve paketleme:

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği - Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi- Arı sütü,ana arı,polen ve benzeri arı ürünleri üretimi- ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

C)    Su ürünleri üretimine yönelik projeler

D)    Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler

 

Başvuru zamanı ve yeri

 

Güncel uygulama rehberinde belirtilen sürelerde https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden yapılacak.