Üreticilere atık beyanı uyarısı!

Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Özdemir, Bartın'daki atık üreticileri 2023 yılına ait atık beyanlarını 31 Mart'a kadar yapmaları konusunda uyardı.

Üreticilere atık beyanı uyarısı!

Bartın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Özdemir, Bartın’daki atık üreticileri 2023 yılına ait atık beyanlarını 31 Mart’a kadar yapmaları konusunda uyardı. Atık yağların lavaboya döküldüğünde denizlerin kirlenmesine sebep olurken, kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesislerine de büyük zarar verdiğini ifade eden Müdür Özdemir, üreticilere şunları söyledi:

“Atık ve kullanılmış yağlar, günümüzde ciddi bir problem yaratmaktadır. Hızla artan nüfus, insanların her gün değişen yaşam şekilleri ve alışkanlıkları, teknolojik gelişmeler doğal çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır. İnsan sağlığına olduğu kadar doğaya da büyük zarar veren atık yağların 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Atık yağlar lavaboya döküldüğünde denizlerin kirlenmesine sebep olurken, kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesislerine de büyük zarar vermektedir. Ülkemizde bitkisel ve tehlikeli atık yağlar, bakanlığın verdiği çevre lisansına sahip tesisler tarafından geri dönüştürülmekte ya da enerji geri kazanım olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede atık yağları tekrar kullanıma kazandırarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de çevreyi korumuş oluruz.

31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılıyor

Çevre Mevzuatı gereği tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri atık beyan formunu her yıl bir önceki yılın bildirimini içerecek şekilde en geç Mart ayı sonuna kadar  Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. Bahsedilen beyan formlarının doldurulması için hazırlanan web tabanlı programa https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Entegre çevre bilgi sisteminde yer alan Atık Yönetim Uygulaması her yıl Ocak - Mart ayları arasında  atık üreticilerinin beyan girişine açılmakta ve 31 Mart itibarıyla beyan girişine kapatılmaktadır.

Beyanın onaylanması gerekiyor

 Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi (https://ecbs.cevre.gov.tr) kullanılarak 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında oluşan geri kazanım/bertarafa gönderilen ve stokta kalan veriler için tıbbi atıklar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık yağlar, tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları içerecek şekilde atık beyan formunun doldurulması ve onaylanması, imzalı ve kaşeli bir örneğinin denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanması gerekmekte olup ayrıca daha önce kayıt olup atığı oluşmamış ilgililerinde atık beyan formunu ‘beyan edilecek atığınız yok’ olarak beyan yapılıp onaylaması gerekmektedir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekiyor

Atık üreticilerinin, yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. Üreticiler, e-devlet şifresi ile https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak Atık Yönetim Uygulaması altında yer alan beyan formlarını doldurup onaylayarak çıktı alabileceklerdir. 2023 yılına ait  Atık Beyan bildirimlerini en geç 31 Mart 2024‘e kadar  yapılması gerekmekte olup aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi (g) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.”