Üniversiteden mera ekosistemine katkı sağlayacak proje

Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle yangın sonrası topraktaki değişimlerin analizi sonucunda belirlenecek tedbirlerle sürdürülebilir mera ekosistemine katkı sağlanacak.

Üniversiteden mera ekosistemine katkı sağlayacak proje

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Palta’nın yürütücülüğünü yaptığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel’in araştırmacı olarak görev aldığı “Yangının Vejetasyon, Bazı Toprak Özellikleri ve Arbusküler Mikorizal Fungusların Kök Kolonizasyonuna Etkilerinin Araştırılması” adlı proje desteklenmeye değer bulundu. TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle yangın sonrası mera ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

“Yangının mera ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri araştırılarak tedbirler belirlenecek”

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Şahin Palta, “Mera alanları en ucuz kaba yem kaynaklarıdır. Mera ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yem değeri yüksek olan çok sayıdaki doğal mera bitkileri korunacak böylece daha kaliteli et ve süt üretimi sağlanacaktır. 12 ay sürecek projede, mera ekosisteminin vazgeçilmez bileşenlerinden ve meranın sürdürülebilirliği için çok önemli olan arbusküler mikorizal fungusların varlığı belirlenecektir.  Arbusküler mikorizal funguslar mera bitkileri ile simbiyotik mutualistik (karşılıklı fayda sağlama esasına dayanan) ilişki kuran efektif mikroorganizmalardır. Ayrıca, proje sonuçlarına göre elde edilecek tedbirler sayesinde özellikle oldukça eğimli bir arazide bulunan mera alanında meydana gelebilecek erozyon da engellenmiş olacaktır. Böylece, yoğun hayvancılık yapılan bölgenin kırsal ve bölgesel kalkınmasına katkı sağlanmış olacaktır”  dedi.

“Üreten üniversite hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Bartın Üniversitesi’nde bölgesel kalkınma odağında sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bölgenin kırsal kalkınmasına yönelik hazırlanan projeden dolayı Doç. Dr. Şahin Palta ile proje araştırmacısı Prof. Dr. Halil Barış Özel’i tebrik etti.

Rektör Uzun, “Sürdürülebilir bir gelişimin gösterildiği Üniversitemizde Web of Science, Webometrics, SCImago ve ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) gibi sıralamalarda kısa sürede üst sıralara çıkmayı başardık. ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla aynı zamanda proje sayılarımızı da her geçen yıl arttırdık. Sadece 2020 yılında 9 milyon TL’ye yakın bir dış kaynağı araştırmalarımızda kullanmak üzere Üniversitemize kazandırdık ve tüm bileşenlerimizle birlikte gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.