Türkiye Kamu-Sen'den 'Evde kal' çağrısı

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kamu-Sen Bartın İl Temsilcisi Sezai Hangişi, Türkiye'nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade ederek tüm Bartın halkına ve Türk milletine 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'den 'Evde kal' çağrısı

 Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kamu-Sen Bartın İl Temsilcisi Sezai Hangişi, Türkiye’nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya olduğunu ifade ederek tüm Bartın halkına ve Türk milletine “Evde kal” çağrısında bulundu. Hangişi yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıyadır. Koronavirüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Çankaya Köşkü'nde yapılan ve Devletimizin zirvesinin bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı Eşgüdüm Toplantısı'nda da konu tüm yönleriyle değerlendirilmiş ve çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır.

“Tedbirlere riayet edin”

Türkiye Kamu-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacak ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacaktır. Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, Devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir.  Bu noktada, devlet yetkililerimizin “Mümkün olduğunca evlerinizde kalın, temastan kaçının” söylemlerini dikkate alarak, biz de alınan kararlara harfiyen riayet etmenin gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyor, resmi açıklamalar dışında yapılan haber ve söylemlere itimat edilmemesini ve her bir vatandaşımızın mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları noktasında tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. 

“Kendi ilave tedbirlerimizi de hayata geçireceğiz”

Bu arada tüm devlet kurumlarımızdan beklentimiz, tüm vatandaşlarımız için olduğu gibi topluma hizmet sunan tüm kamu çalışanlarımız için de bulaş riskini en aza indirecek tedbirlerin gerek ülke genelinde, gerekse yerelde eksiksiz alınmasıdır.  Topluma örnek teşkil etmek  amacıyla, insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için kendi ilave tedbirlerimizi de hayata geçireceğiz. Bu bağlamda, sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında; lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz.

“Paniğe izin vermeyeceğiz”

Tabii ki paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz. Türkiye Kamu-Sen, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir.  Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız. Bu vesileyle, süreç boyunca kendi canlarını hiçe sayarak üstün gayret ve çaba gösteren sağlık çalışanlarımıza da tebrik ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gayret devletten, tedbir milletten, takdir Allah'tan.”