Tunç'tan Dünya Çocuk Haklari Günü mesajı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Tunç, mesajında, 'Çocuklarımız bizlere emanet edilen dünyanın en değerli varlıklarıdır. Onlar, bizim geleceğimiz, hayatımızın neşe kaynağıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak onları geleceğe hazırlamak onların haklarını teminat altına almak en önemli görevimizdir' dedi.

Tunç'tan Dünya Çocuk Haklari Günü mesajı

Milletvekili Tunç, mesajının devamında “Çocuk sevgisi, çocukların korunması ve onların en iyi şekilde yetiştirilmesi konusunda hassas olan bir medeniyet anlayışına sahibiz.  "Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 olan TBMM’nin açılış gününü dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiş ve  çocuklara verdiği önemi göstermiştir. "Çocukları hakkıyla sevmek ve onları korumak, cehennemden kurtuluşa vesiledir." diyen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), çocuk haklarının önemini, çocuk sevgisi ve çocukların korunmasına dair evrensel mesajını 14 asır önce insanlığa sunmuştur. “Kim demiş ki çocuk küçük bir şeydir... Bir çocuk belki en büyük şeydir...” diyen Şair Abdülhak Hamit Tarhan, çocuğun ne denli önemli olduğunu dizelerinde veciz bir şekilde ifade etmiştir.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde son yıllarda çocuk haklarinda ilerlemeler sağlandı”

“Bütün dünyada, çocuğun ihmali, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarı önemli bir sorun olarak insanlığın önünde durmaktadır” diyen Yılmaz Tunç, “Maalesef, çocuklar, tüm dünyada, aile içi şiddetten, yoksulluktan, savaşlardan, terörden, doğal afetlerden olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde son yıllarda çocuk haklari konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1990 yılında imzalayan Ülkemiz, çocuğun üstün yararına odaklanan pek çok düzenlemeyi de son 15 yılda hayata geçirmiştir.  2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin temel ilkelerini esas alan ve çocuğun üstün yararını gözeten önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu” ayrıca düzenlenmiş, 2014 yılında da 6545 sayılı Kanunla esaslı değişiklikler yapılarak çocukların cinsel istismarına ilişkin cezai yaptırımlar ağırlaştırılmıştır. Ülkemiz, 2007 yılında imzaladığı, Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) dâhil olmak üzere, çocuklarla ilgili neredeyse bütün uluslararası sözleşmelerin tarafıdır” ifadelerinde bulundu.

2010 Anayasa Değişikliği

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile de Anayasa’nın 41 inci maddesinin başlığı çocuk haklarını vurgulayacak şekilde “Ailenin korunması ve çocuk hakları” olarak değiştirildiğini hatırlatan Milletvekili Tunç; “Gerek ulusal gerekse uluslararası düzenlemelerle eş zamanlı olarak, özellikle 2004 yılından itibaren TBMM çatısı altında “çocuk odaklı” çalışmalar Komisyon düzeyinde hız kazanmıştır. Bu kapsamda İnternet kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi, kayıp ve mağdur çocuklar, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğiliminin nedenleri, çocuklara yönelik şiddetin sebepleri, çocukları sokağa düşüren nedenler ve sokak çocuklarının sorunları hakkında meclis araştırma komisyonları kurulmuştur. 2012 yılında yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile de çocuk hakları alanında kamu denetçisi görevlendirilmiştir. Diğer taraftan 2008 yılında, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun bünyesinde Çocuk Haklarını İzleme Komitesi kurulmuştur.” Dedi.

“Araştırma Komisyonu kuruldu”

Yapılan tüm iyileştirmelere ve alınan önlemlere rağmen, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çocuğa yönelik kötü muamelenin bütünüyle önlenemediğini belirten Milletvekili Tunç, “Bu durum hepimizi derinden etkilediğinden sorunun çözümüne yönelik çalışmalar artan bir ivmeyle devam etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve müdahalelerin belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmuş, Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, Çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirleri raporunda belirtmiştir. Raporda belirtilen bir çok hususta aradan geçen süre içerisinde ilerleme sağlanmış, hükümetimiz ve ilgili kuruluşlar çocukların korunmasına yönelik önemli tedbirleri uygulamaya sokmuştur” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın her türlü şiddet uzak kalması temenisiyle”

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmakta olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamış ve ülkemiz de bu sözleşmenin tarafı olarak gerek ülkemiz içerisinde gerekse dünya üzerinde yaşayan çocukların hak ihlallerinin önlenmesi hususunda en hassas ülkelerden biri olmuştur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle, ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının her türlü şiddetten ve istismardan uzak, haklarının ihlal edilmediği huzur dolu bir hayat sürmelerini diliyor, tüm çocukların dünya çocuk haklarını kutluyorum” dedi.