Tunç: 'Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum.'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlayan yeni adli yıl nedeniyle yayımladığı mesajında 'Öncelikle yeni adli yılın tüm hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza, tüm yargı çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.'

Tunç: 'Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum.'

“Demokrasinin hukuk yoluyla varlık kazandığı demokratik hukuk devletinde hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama yollarının açık tutulması, kanun önünde eşitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, devletin hukuka bağlılığının güvence altına alınması temel değerlerdir. Bu değerlerin hayata geçirilmesi anayasa, yasalar ve bağımsız bir yargıyla mümkündür.”

“Bu düşünceden hareketle 20 yıldan buyana uyguladığımız politikalarla yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak, güven veren bir adalet sistemini tesis etmek için önemli adımlar attık. Adalet ile ilgili sorunların tümünü masaya yatırarak analiz ederek gerekli adımları kararlılıkla attık.”

“Türkiye’yi kanun devleti olmaktan çıkarmak, hukuk devleti olma hedefine ulaştırmak için başta Anayasa değişiklikleri olmak üzere yapısal reformları hayata geçirdik, mevzuatımızı çağımızın ihtiyaçlarına uyarladık. İnsan kaynakları, fiziki ve teknolojik altyapı konusunda sağladığımız imkanlarla, ceza infaz sisteminde gerçekleştirdiğimiz reformlarla, mağdur haklarına yönelik düzenlemelerle, çocuk dostu uygulamalarla ve Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiğimiz yeniliklerle vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden daha kaliteli yararlanmasını sağladık.”

“Hukukun üstünlüğü ve güven veren adaletin tesisi için gerçekleştirdiğimiz bunca reforma ve yeniliğe rağmen bir kısım çevreler yargıyı hedef alan haksız ve mesnetsiz suçlamalarına devam ediyorlar.” 

Azınlıkta da olsa bu çevrelerin Yargı teşkilatından rahatsızlıklarının gerçek sebebi Türk yargısı’nın vesayetçi anlayışı terk ederek “milletin yargısı” özelliğine kavuşmasıdır.

“Bu çevreler, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk yargısının gösterdiği hızlı ve tereddütsüz tepkiden rahatsız olmuşlar, Yargının önceki darbelerde ve muhtıralarda takındığı demokrasi ve hukuk dışı tavrın tekrar edilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramışlardır.”

“27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan muhtıra ve darbelerinde demokrasi ve hukukun yanında durmak bir tarafa, darbecileri destekleyen, darbecileri değil, darbe mağdurlarını idam eden, zindanlara tıkan yargıyı özleyenlerin hevesleri boşunadır.”

“Türkiye her alanda daha ileriye gitmeye, hukuk devleti ilkesini güçlendirmeye, Hukukun üstünlüğünden taviz vermemeye, milli iradeyi daima üstün tutmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle  yeni adli yılın hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza, tüm yargı çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”