Tunç'tan 2. Yıl değerlendirmesi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. Yılını değerlendirerek 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanmaya başlamasından itibaren 2 yıl geride kaldı. 2 yıllık süre içerisinde ülkemizin her alandaki gelişmesi ve kalkınması tüm bölgesel ve küresel krizlere rağmen daha hızlı oldu. Hızlı karar alan hızlı uygulayan yeni sistem sayesinde ülkemiz hedeflerine emin adamlarla ilerlemektedir' dedi.

Tunç'tan 2. Yıl değerlendirmesi

“Karalamaya dönük tartışmalar kasıtlıdır”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 2. Yılını değerlendirdi. Tunç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalamaya dönük tartışmalar kasıtlıdır. “Anayasa değişikliği meşru değildir” demek, millete saygısızlıktır, halkın oyunu meşru görmemektir. Bunu yapanlar, milletin yönetimde doğrudan söz sahibi olmasından rahatsız olanlardır” dedi.

“ ‘Parlamento ortadan kalktı’ demek abesle iştigaldir

Yeni sistemde Meclisin gücünün azaldığını söyleyenlerin amacının gerçek dışı bir algı oluşturmak olduğunu ifade eden Yılmaz Tunç şöyle devam etti:

‪”Yeni sistemde Meclisin gücünün azaldığını, eski sistemde Meclisin gücünün fazla olduğunu söyleyenlerin amacı gerçek dışı bir algı oluşturmaktan ibarettir. Eski sistemde “Parlamento” vardı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ise “Parlamento” ortadan kalktı demek abesle iştigaldir.  Yeni sistemi eleştirmek için “Parlamenter Sistem” güzellemeleri yapanlar, bu milletin parlamenter sistemden çektiği sıkıntıları unuttu mu zannediyorlar?

“Kimi kandırıyorsunuz?”

 ‪Kuvvetler ayrılığı demokrasinin ön şartıdır, eski sistemde kuvvetler ayrı mıydı? Yasama ile yürütme birleşikti. Hükümet, parlamentonun içinden çıkıyordu, yasayı yapan da uygulayan da denetleyen de denetlenen de adeta tek organ gibiydi.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ile Yürütme ayrıldı. Yasamanın yürütmeyi denetleme imkanı var, Yasamanın elinde Yürütmeyi Soruşturma mekanizması var, kararnameler karşısında kanunların üstünlüğü söz konusu.  Parlamenter sistemde “Gensoru vardı” diyenler, kimi kandırıyorsunuz? 100 yılda kaç hükümet gensoru ile düşürüldü. Koalisyon anlaşmazlığı nedeniyle 1-2 istisna dışında yok böyle bir örnek. Parlamenter sistemde, ister tek başına olsun, ister koalisyon olsun, hükümetin istemediği tek bir kanun teklifinin Mecliste kabul edildiğine dair tek bir örnek yoktur.

“Kanun yapma yetkisi yalnızca milletvekillerine aittir”

Cumhuriyeti güçlendiren, kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçiren, Yürütmenin hızlı karar alma ve etkili uygulamasını sağlayan terörle mücadele, korona ile mücadelede görüldüğü üzere yeni sisteme ülkemiz hızla uyum sağladıkça birilerinin rahatsızlıkları da artmaktadır. Yeni sistem; milletin değerleri ile barışık olmanızı gerektiriyor, milli manevi değerlerine saygılı olmanızı gerektiriyor, iktidar olabilmek için halkın gönlüne girebilmeyi gerektiriyor.

“Demokrasi düşmanlığı yapıyorlar”

Bunu göze alamayanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyor, Milli iradenin tecelligahı TBMM’ni itibarsızlaştırmak ve milli iradenin yansıması Cumhurbaşkanlığı makamını artık kabak tadı veren “Saray” gibi ifadelerle nitelendirerek demokrasi düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2 yıllık uygulaması göstermiştir ki; Bugün, Türkiye, küresel krizlere karşı daha etkin, daha güçlüdür. Siyasi krizler, ekonomik krizler, darbeler, terör üreten eski sistem yerine yeni sisteme onay veren aziz milletimize şükran borçluyuz.”