Tunç 'Emek dostu AK Parti'

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi ve işvereni bir bütün olarak gördüklerini ve her kesimi desteklediklerini ifade ederek AK Parti iktidarları döneminde işçilere verilen haklarla ilgili açıklama yaptı. Tunç, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır çalışma hayatına yönelik, emek dostu icraatlara imza attık' dedi.

Tunç 'Emek dostu AK Parti'

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi ve işvereni bir bütün olarak gördüklerini ve her kesimi desteklediklerini ifade ederek AK Parti iktidarları döneminde işçilere verilen haklarla ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Tunç, “İşçimizi, işverenimizi bir bütün olarak gördük, her kesimi destekledik. Kadın ve genç istihdamını teşvik ettik, Madencilerimizin çalışma hayatı ve emekliliklerine yönelik iyileştirmeler yaptık. Yurdun dörtbucağını fabrikalarla doldurduk, kısa çalışma ödenekleri vs ile çalışma hayatında önemli yenilikler getirdik, Yıllarca mücadelesi verilen ama kimsenin başaramadığı 1 Mayıs'ı resmî tatil yaparak, Emek ve Dayanışma Bayramı ilan ettik. Bitti mi, daha bitmedi, Emek Dostu AK Parti ile Durmak Yol Yola Devam” dedi.

“Örgütlenmenin ve özgürlüklerin önü açıldı”

Yılmaz Tunç, AK Parti iktidarları döneminde işçilere verilen hakları ise şu sözlerle açıkladı:

Örgütlenme önündeki engelleri kaldıran 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu hayata geçti. Darbe yasaları (2821-2822) yürürlükten kaldırıldı. 6356 sayılı Kanun ile sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek, AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenlendi. Örgütlenmenin ve özgürlüklerin önü açıldı. Sendikanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların oluşumu ve sendika kuruculuğundaki sınırlamalar kaldırıldı. Yetki tespitinde yüzde 10 barajı yüzde 1’e indirildi. Sendikaya üyelikte ve üyelikten çekilmede noter şartı  kaldırıldı ve e-üyelik sistemine geçildi. Esnek çalışanlara örgütlenmenin önü açıldı. 1yıl boyunca işsiz kalan işçinin sendika üyeliğinin devamı sağlandı. Toplu pazarlık süreci kısaltılıp, formaliteler azaltıldı. Grev ve lokavt yasaklarının kapsamı daraltıldı.

“Yeraltında çalışan işçilerin özlük hakları iyileştirilmeli”

Çalışma süresine bakılmaksızın yeraltında çalışan işçilere iş güvencesi getirildi. Haftalık çalışma süresi 37,5, günlük çalışma süresini ise 7,5 saat ile sınırlandırıldı. Yeraltında çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini 4 gün artırıldı. Kömür ve linyit madenlerinde yeraltı işlerinde çalışan işçilerin en düşük ücreti iki asgari ücrete çıkarıldı.

“Kısa süreli çalışma hakkı”

Çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirildi. Çocuğu olan çalışanlara, çocukları mecburi ilk ve ortaöğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Evlat edinenlerin de aynı haklardan yararlanması sağlandı.

Çocuğu yüzde 75 oranında engelli veya süregelen hastalığı olan ebeveynlere bir yıl içinde 10 günlük mazeret izni getirildi. Kamuda engelli veya engelli yakını bulunan işçilere kurum içi yer değiştirme imkânı verildi. İşçilere, yıllık ücretli izinlerini, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere işverenleri ile anlaşarak diledikleri gibi imkânı getirildi. İşçilere; evlenme, evlat edinme ve 1. derece yakınını kaybetme durumlarında 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün ücretli izin kullanma hakkı getirildi. Çocukların; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışma koşullarını AB standartlarına yükseltildi.

“Kadınlarımız için çalışmalar yaptık”

Kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılık 29 Ekim 2013 tarihinde kaldırıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçilme hakkı bütün kadınları kapsadı. Türk Dışişlerinde görev yapan 64 Büyükelçimiz kadındır. İçişleri Bakanlığında görev yapan 65 kadın mülki idare amiri bulunmaktadır. Üniversitelerde kadın öğretim görevlileri oranı yüzde  50,08'dir. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 31,4, doçentler içerisinde kadın oranı yüzde 39,3, Dr. öğretim üyeleri içerisinde kadın oranı yüzde 43,11, araştırma görevlileri içerisinde kadın oranı yüzde 50,6'dır. Ayrıca 200 üniversitenin 17'sinde kadın rektör görev yapmaktadır.

Kamu çalışanlarının ise yüzde 38,41'i kadınlardan oluşmaktadır. 1 2002 yılında ülkemizde istihdam edilen 6 milyon 122 bin kadın bulunurken, bu rakamın 9 milyon 018 bine çıktı. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılma oranı, 2018 yılı verilerine göre yüzde 34,2'ye yükseldi. Eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranlarının da artmıştır. Bugün 2 milyon 896 bin kadın istidam edilmektedir. Kadınların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen Aktif İşgücü Programlarından 284 bin 649 kadın yararlanmaktadır. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara kreşe/gündüz bakımevine devam eden çocuğu için kurs süresi boyunca aylık en fazla 400 TL olmak üzere bakım desteği verilmektedir. İşte Anne Projesiyle annelerin çalışma hayatına girmesi sağlandı.

Evde üretim vergiden muaf tutuldu. Vergiden muaf olup evde üretim yapan kadın isteğe bağlı sigortalılarımıza aylık 30 günden az prim ödeyerek 30 gün tam hizmet kazanma imkânı tanınmıştır. Destek kredisi kullanımında kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamasına gidildi. Ülkemizde kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve yoksulluğun önlenmesi için devlet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işbirliğinde kadınlara pozitif ayrımcılık içerecek şekilde mikrokredi uygulamaları başlatılmıştır. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin bulunduğu yerlerde kadın çiftçilere kooperatifçilik ve kooperatifin faaliyet alanına giren konularda eğitimler verilmiştir.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000’er TL ikramiye verilmektedir. Ticari faaliyet yürüten emeklilerden kesilen “sosyal güvenlik destek pirimi” kaldırıldı. Erkekler, pirim gün sayısı eksikleri için askerlik süresi bağlamında borçlanma yapabiliyor. Kadınlar, pirim gün sayısı eksiklerini doğum borçlanması ile kapatabiliyor.

TOKİ’nin inşa ettiği sosyal konutlarda  evi olmayan emeklilere; yüzde 25 kontenjan ayrılıyor 240 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Emeklilere maaşlarına göre 3 yıllık promosyon veriliyor. 2020 yılında verilen toplam promosyon miktarı 9 milyar TL. 2020 yılında yapılan banka promosyonundan faydalanan emekli sayısı 13 milyon TL 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilere ek ödeme yapıldı 252 bin kişiye 1,3 milyar ödendi.

SSK emekli aylığı 2002’de 257,1 TL iken 2020’de 2.111,5 TL oldu. Memur emekli aylığı 2002’de 377 TL iken 2020’de 2 bin 661,1 TL oldu. Tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı 2002’de 65,8 TL iken 2020’de bin 502,6 TL oldu. Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı 2002’de 148,7 TL iken 2020’de bin 890,9 TL oldu. 2020 yılında en düşük emekli aylığı 1500 TL’ye yükseltildi. Emekli aylığı; emekli olunan yıl, pirim günü ve pirim miktarı gibi unsurlara olarak değişebilmektedir.

“Çiftçilere yönelik düzenlemeler”

Tüm çiftçiler, tarım sigortalısı olarak SGK’ya dahil edildi. Pirim borçları yüzünden emekli olamayan çiftçiler, uygun faizli kredi ile emekli olabiliyor. Hayvancılık için hibe, faizsiz kredi destekleri sunuluyor. Ürün teşvikleri veriliyor. Çeşitli hibe imkanları ile genç çiftçiler destekleniyor. Süreksiz çalışan tarım işçileri, pirim ödeyerek sigortalı ve emekli olma imkanı elde etti. Tarım bölgelerinin ürün verimlilik tespiti yapılıyor. 2018 boyunca çiftçilere verilecek destek 14,8 milyar TL.”