Tunç, Çek Kanunundaki değişiklikleri açıkladı

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine göre, Çek Kanununda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunç, Çek Kanunundaki değişiklikleri açıkladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine göre; Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildiğini açıklayan Milletvekili Tunç, “TBMM Genel Kurulu’nda Çek Kanunu'nda yaptığımız değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak” dedi.

Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada “Çek Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’ini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödediğinde ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek ” şeklinde konuştu.

 Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyeceğini belirten Milletvekili Tunç, “İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecek. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilecek. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nca belirlenen itiraz usulü uygulanacak. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek” ifadelerinde bulundu.