Tunç Adalet, Bankoğlu Anayasa Komisyonunda

TBMM'de 27. Yasama döneminde görev yapacak komisyon üyeleri belirlendi. Bartın Milletvekilleri de komisyonlardaki yerini aldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2007 yılından buyana görev yaptığı ve Meclisin en yoğun çalışan ihtisas komisyonlarından olan Adalet Komisyonu'nda görev alarak Adalet Komisyonu Başkanvekili seçilirken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da Anayasa Komisyonu Üyesi oldu.

Tunç Adalet, Bankoğlu Anayasa Komisyonunda

TBMM’de 27. Yasama döneminde görev yapacak komisyon üyeleri belirlendi. 24 Haziran seçimlerinde Bartın Milletvekili olarak seçilen Yılmaz Tunç ve Aysu Bankoğlu da komisyonlardaki yerini aldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2007 yılından buyana görev yaptığı ve Meclisin en yoğun çalışan ihtisas komisyonlarından olan Adalet Komisyonu’nda görev alarak Adalet Komisyonu Başkanvekili seçilirken CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da Anayasa Komisyonu Üyesi oldu. Adalet Komisyonu Başkanlığına önceki dönemde de Komisyon Başkanvekili olarak görev yapan Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü seçildi.  Komisyon Sözcülüğüne Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katip Üyeliğe de Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur getirildi.

Tunç: “TBMM’nin en aktif çalışan Komisyonu”

Adalet Komisyonunun Meclisin en aktif çalışan komisyonu olduğunu ifade eden Yılmaz Tunç şunları söyledi:

 “TBMM Adalet Komisyonu, hukuk inşa eden bir ihtisas komisyonudur. Üyelerinin tamamı yeni dönemde de hukukçulardan oluşmaktadır. Meclisin en önemli ve en yoğun çalışan ihtisas komisyonudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile başlayan Güçlü Meclis döneminde Adalet Komisyonu’nun önemi daha da artmıştır. İnsan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren Kanunlar başta olmak üzere kamu hukuku ve özel hukuku ilgilendiren tüm temel kanunların ve bu kanunlardaki değişiklik tekliflerinin görüşüleceği Adalet Komisyonu TBMM’nin en aktif çalışan komisyonudur.

“Demokratik hukuk devletini daha da güçlendirmek için çalışacağız”

Yeni yasama döneminde, demokratik hukuk devletini daha da güçlendirecek, insan hak ve hürriyetlerini daha da genişletecek, terörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak yasama çalışmalarına imza atmak için çalışacağız. Bize güvenen milletimizin güvenine layık olmak, güven veren bir Adalet sisteminin inşasına destek olmak dilek ve temennisiyle Adalet Komisyonu’nun yeni üyelerini ve Başkanlık divanına seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Bankoğlu da Anayasa Komisyonu’nda yer aldı

CHP Bartın Milletvekili  Aysu Bankoğlu da TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini, siyasi partiler ve seçim mevzuatı, TBMM üyelerinin statüsü ve hakları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bakanlar Kurulunun ve bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer anayasal kuruluşlar ve benzeri konulardaki  kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüldüğü TBMM’nin en önemli komisyonlarından birisi olan Anayasa Komisyonu’nda yer aldı. CHP’nin diğer Anayasa Komisyonu üyeleri ise Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ankara Milletvekili Murat Emir, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. ibrahim Özden Kaboğlu ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu.

Bankoğlu: “Hukukun üstünlüğü için çalışacağız”

TBMM’nin en önemli komisyonlarından birisi olan Anayasa Komisyonu’nda görev almasına ilişkin açıklamada bulunan Aysu Bankoğlu şunları kaydetti:

“24 Haziran öncesinde tüm yurttaşlarımızın huzur, adalet ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü vermiştik. Bugün ülkemizin yönetiminde alınacak kararlar noktasında TBMM’de çok önemli bir yere sahip Anayasa Komisyonu’nda görev almaktan onur ve gurur duymaktayım. Daha güzel bir Türkiye hedefiyle yer aldığım Anayasa Komisyonu’nda hukukun üstünlüğü, şeffaflık, eşitlikçi politikalar ve en önemlisi saygı ile yeniden tesis edilecek bir Türkiye için çalışacağız. Görevimiz süresince tüm yurttaşlarımızın gereksinimlerinin ortak olduğunu göz ardı etmeyeceğiz.

“Çalışmalarımızı saygı ve sevgi içinde sürdüreceğiz”

Barınmanın, beslenmenin, sağlığın, eğitimin, adaletin lüks olmaktan çıkacağı, üreten ve kazanan bir Türkiye için çalışacağız. Türkiye olarak özgürce düşünmek, düşündüklerini paylaşmak, iyi bir eğitim almak, şeffaflık, adalet, tarafsız yargı ve daha pek çok şey istiyoruz. Daha iyi yaşamayı hak eden ve bunu gönülden isteyen tüm yurttaşlarımız için görev aldığım TBMM Anayasa Komisyonu’nda çalışmalarımızı saygı ve sevgi içinde sürdüreceğiz. Bu süreçte asla yorgunluk hissetmeyecek, Atatürkçü kimliğimle birlikte; bilgi, birikim ve gençlik enerjimi fedakarca ortaya koyacağım. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere inanan, güvenen ve destekleri ile gücümüze güç katan tüm yurttaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.”

Adalet Komisyonu nedir?

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri,  kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.

Anayasa Komisyonu nedir?

Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. 27’nci Yasama Döneminde Komisyonda;  Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yer almaktadır. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer.

Anayasa Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini, siyasi partiler ve seçim mevzuatı, TBMM üyelerinin statüsü ve hakları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bakanlar Kurulunun ve bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer anayasal kuruluşlar ve benzeri konulardaki  kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir.

Bunların yanında Anayasa Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Başbakanlık tezkerelerini görüşen Karma Komisyonun da Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katibidir.