TÜİK 3 İLİN TABLOSUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İşte Bartın envanteri!

TÜİK 3 İLİN TABLOSUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Nevin Özbakan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak, Karabük ve Bartın’ı kapsayan 2016 verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı sunum planında  3 ilin nüfustan sanayisine, konut satışından ulaştırmaya, turizmden hayvancılığa kadar bütün veriler yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak, Karabük ve Bartın’ı kapsayan 2016 verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı sunum planında  3 ilin nüfus ve göç, eğitim, milli gelir, dış ticaret, sağlık, yapı izin, doğum, konut satış, ölüm, ulaştırma, evlenme ve boşanma, enerji, işgücü, çevre, tüketim, tarım, fiyat endeksleri, hayvancılık, finansal yatırım araçları, turizm ve sanayiyle ilgili veriler yer alıyor.

BARTIN’IN NÜFUSU 192 BİN OLDU

TÜİK’in verilerine göre Bartın’ın nüfusu 2016 yılında bir önceli yıla göre artış gösterdi. 2015 yılında 189 bin olan Bartın’ın nüfusu 2016 yılında 192 bin oldu. Karabük’te Bartın gibi nüfusu artan iller arasında yer aldı. 2015 yılında 230 bin nüfusa sahip olan Karabük’ün nüfusu 2016 yılında 242 bin oldu.  Zonguldak’ın nüfusu ise düşüş gösterdi. 2015 yılında 602 bin olan Zonguldak’ın nüfusu 2016 yılında 589 bine düştü.

YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜZDE 8,8

Yıllık nüfus artış hızı ise artış gösterdi. Bartın’ın nüfusu 2015-2016 yılları arasında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 arttı. Karabük’ün yıllık nüfus artışı hızı 22,4 olurken Zonguldak’ınsa yüzde 2,7 oldu. Türkiye geneline bakıldığında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı  yüzde 13,4’ten yüzde 13,5’e çıktı.

KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 92 OLDU

Nüfus artışına paralel olarak Bartın’da kilometrekareye düşen kişi sayısı da arttı. 2016 yılında  kilometrekareye düşen kişi sayısı bir önceki yıla göre 91’den 92’ye yükseldi. Bu oran Karabük’te 59 olurken Zonguldak’ta 182’den 181’e düştü. Türkiye genelinde ise 100’den 104’e yükseldi. 2016 yılında Bartın’ın ortalama hane halkı büyüklüğü 3,14 olurken Karabük’ün 2,95, Zonguldak’ın 3,13 ve Türkiye’nin 3,48 oldu.

2016’DA BARTIN GÖÇ ALDI

Yıllardır göç veren bir il konumunda olan Bartın 2016 yılında göç alan bir il konumuna geldi. Bartın 2016 yılında 8 bin 9 kişi oranında göç alırken 8 bin 100 kişi oranında da göç verdi. Karabük’se tıpkı Bartın gibi göç alan iller arasında yer aldı. Karabük, 2016 yılında 16 bin 700 oranında göç alırken 13 bin 400 oranında göç verdi. Zonguldak ise Bartın ve Karabük’ün tam tersine göç veren il oldu. Zonguldak 21 bin 900 kişi  oranında göç verirken 20 bin kişi de göç aldı.

EN ÇOK LİSE MEZUNLARI BARTIN’A GÖÇ ETTİ

Bartın’ın 2016 yılında eğitim durumuna göre aldığı göç sayısı ise 93 okuma yazma bilmeyen, 517 okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, bin 94 ilkokul, 937 ilköğretim, 543 ortaokul veya dengi meslek ortaokul, 3 bin 568 lise ve dengi meslek okulu, bin 478 yüksekokul veya fakülte ve 97 yüksek lisans mezunu şeklinde oldu. Aynı şekilde Karabük ve Zonguldak’ta en çok lise mezunu göçü alırken Karabük 9 bin 938 , Zonguldak ise 8 bin 394 kişi göç aldı.

En çok lise mezunları göç etti.

2016 yılında Bartın eğitim durumuna göre yine en çok lise mezunu göçü verdi. 2016 yılında okuma yazma bilmeyen 103 kişi, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 422 kişi, ilkokul mezunu 806 kişi, ilköğretim mezunu 815 kişi, ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu 440 kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunu 2 bin 955 kişi, yüksekokul veya fakülte mezunu bin 997 kişi yüksek lisans mezunu 83 kişi Bartın’dan göç etti. Zonguldak ve Karabük’te de en çok lise mezunları yine il dışında göç etti. Zonguldak’ta 8 bin  125 kişi göç ederken Karabük’te 6 bin 186 kişi göç etti.

OKURYAZAR NÜFUS ARTTI

Bartın’da 6 ve daha yukarı yaştaki okuryazar nüfus oranı da 2015 yılına göre artış gösterdi. 2015 yılında yüzde 94,8 olan Bartın’daki okuryazar nüfus oranı 2016 yılında yüzde 95,2’ye yükseldi. Bu oran Zonguldak’ta yüzde 94,3 olurken Karabük’te yüzde 95 oldu. Türkiye geneline bakıldığında 2015 yılında yüzde 96,2 olan okuryazar nüfus oranı 2016 yılında yüzde 96,5 oldu.

EN ÇOK NET OKULLAŞMA ORANI ORTAOKULDA OLDU

Bartın’da 2016-2017 eğitim-öğretim yılında net okullaşma oranı ilkokulda yüzde 91,6, ortaokulda yüzde 98,5 ve lisede yüzde 93,1 olarak gerçekleşti. Karabük’te bu oran ilkokulda yüzde 89,8, ortaokulda yüzde 97,2 ve lisede yüzde 95,6 olurken Zonguldak’ta ilkokulda yüzde 90,6,  ortaokulda yüzde 97,7 ve lisede yüzde 90,3 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline bakıldığında net okullaşma oranı ilkokulda yüzde 91,2, ortaokulda yüzde 95,7 ve lisede yüzde 82,5 olarak verilere yansıdı.

BARTIN’DA BİR ÖĞRETMENE KAÇ ÖĞRENCİ DÜŞÜNÜYOR?

Bartın’da 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ilkokul ve ortaokulda 13, lisede 10 öğrenci olarak gerçekleşti. Karabük’te öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 13, ortaokulda 12 ve lisede 10 olurken Zonguldak’ta ilkokulda 14, ortaokulda 15 ve lisede 11 oldu. Türkiye geneline bakıldığında ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 17, ortaokulda 16 ve lisede 12 olarak verilere yansıdı.

BİR HEKİME 785, BİR HEMŞİREYE 511 HASTA DÜŞTÜ

TÜİK, 2015 yılı sağlık personeline düşen kişi sayısı verilerini de yayımladı. Buna göre Bartın’da 2015 yılında bir hekime 785 hasta düşerken bir hemşireye de 511 hasta düştü. Karabük’te ise bir hekime 619 kişi düşerken bir hemşireye 440 kişi düştü. Zonguldak’ta bu rakam bir hekime 553 kişi olarak yansırken bir hemşireye de  412 kişi olarak yansıdı. Türkiye genelinde bu oran bir hekime 557 bir hemşireye de 515 hasta olarak yansıdı.

BARTIN’DA YATAK BAŞINA 422 HASTA DÜŞTÜ

2015 yılında Bartın’da sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı ise 422 kişi oldu. Karabük’te sağlık kurumlarında yatak başına 356 kişi düşerken Zonguldak’ta ise 281 kişi düştü. Türkiye geneline bakıldığında bu rakamın 376 olduğu görüldü.

BARTIN’DA ÖLÜMLERİN YÜZDE 40,8’İ DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN GERÇEKLEŞTİ

Bartın’da 2016 yılında gerçekleşen ölümlerin nedenleri arasında en çok dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. 2016 yılında gerçekleşen ölümlerin yüzde 40,8’i dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 18,7’si solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,8’i tümör, yüzde 11,3’ü diğer nedenler, yüzde 6,1’i endokrin hastalıklar, yüzde 4,9’u sinir sitemi ve duyu organları hastalıkları ve yüzde 2,4’ü dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden gerçekleşti.

TÜRKİYE GENELİNDE DE TABLO AYNI

Karabük’te  2016 yılında gerçekleşen ölümlerin nedenleri arasında yüzde 39,2 oranında dolaşım sistemi hastalıkları olurken Zonguldak’ta da bu tablo yüzde 39 olarak yine aynı nedenle görüldü. Türkiye genelinde de dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 39,8 oranıyla ölüm nedenlerinin arasında ilk sırasında yer aldı.

KABA DOĞUM HIZI DÜŞTÜ

Bartın’da kaba doğum hızı ise 2016 yılında 2015 ve 2014 yıllarına göre azaldı. 2014 yılında binde 12,1 olan kaba doğum hızı 2015 yılında binde 11,2’ye ve 2016 yılında da binde 10,7’ye düştü. Karabük’ün kaba doğum hızı 2014’te binde ve 2015’te binde 10,7 olurken 2016’da bin 9,8’e  düştü. Zonguldak’ın ise 2014’te binde 11,8 olan kaba doğum hızı 2015’te binde 11,3 ve 2016’da binde 10,7’ye düştü. Türkiye genelinde de durum aynı oldu. Ülke genelinde kaba doğum hızı 2014’te binde 17,5, 2015’te binde 17 ve 2016’da binde 16,5 oldu.

BARTIN’DA BEBEK ÖLÜM HIZI YÜKSELDİ

Bartın’da bebek ölüm  hızı 2016 yılında 2015 yılına göre arttı. 2014’te binde 12,2 olan bebek ölüm hızı 2015’te binde 3,8’e düşerken 2016’ya gelindiğinde binde 9,8’e yükseldi. Karabük’te ise 2014’te binde 8,4 olan bebek ölüm hızı 2015’te binde 5,6’ya ve 2016’da binde 5,9’a yükseldi. Zonguldak’ta da 2014’te binde 8,4 olan bebek ölüm hızı 2015’te  binde 8,3’e düştü, 2016’da da binde 10,1’e yükseldi. Türkiye geneline bakıldığında ise 2014’te binde 11,1 olan bebek ölüm hızı 2015’te  binde 10,2 2016’da da binde 10’a düştü.

KABA EVLENME HIZI DÜŞTÜ

3 yılda bir değerlendiren kaba evlenme hızı ise Bartın’da 2016 yılında düştü. 2010 yılında binde 8,52 olan kaba evlenme hızı 2013 yılında binde 7,4 ve 2016 yılında binde 6,51 oldu. Karabük’te ise kaba evlenme hızı 2010 yılında binde 7,10, 2013 yılında binde 6,4 ve 2016 yılında binde 6,3 olurken Zonguldak’ta 2010 yılında binde 8,12, 2013 yılında binde 7,2 ve 2016 yılında binde 6,73 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde de kaba evlenme hızında bir düşüş gerçekleşti. Ülke genelinde 2010 yılında binde 7,97 olan genelinde kaba evlenme hızı 2013 yılında binde 7,9 ve 2016 yılında binde 7,5 oldu.

ORTALAMA EVLENME YAŞI HEM KADINLARDA HEM ERKEKLERDE YÜKSELDİ

Bartın’da  2016 yılında  ortalama evlenme yaşı 2013 yılına göre   kadınlarda 24’ten 25’e yükselirken  olurken erkeklerde ise 28’den 29’a yükseldi. Karabük’te kadınlarda ortalama evlenme yaşı,  26 erkeklerde de 29 oldu. Zonguldak’ta ise kadınlarda ortalama evlenme yaşı 25’ten 26’ya yükselirken erkeklerde ise 30’dan 29’a düştü. Türkiye geneline bakıldığında da 2013’te kadınlarda 25 olan ortalama evlenme yaşı 2016’da da aynı kalırken erkeklerde 28’den 29’a yükseldi.

KABA BOŞANMA HIZI DÜŞTÜ

Yine 3 yılda bir değerlendirilen kaba boşanma hızında Bartın’da 2016 yılında düşüş gerçekleşti. Bartın’da 2010 yılında binde 1,58 olan kaba boşanma hızı 2013’te binde 1,46’ya, 2016’da da binde 1,43’e düştü. Karabük’te ise 2010 yılında binde 1,47 olan  kaba boşanma hızı 2013 yılında binde 1,53’e yükselirken 2016 yılında yeniden binde 1,36’ya düştü. Zonguldak’ta ise 2010 yılında binde 1,62 olan kaba boşanma hızı 2013 yılında binde 1,65’e çıktı. 2016 yılında ise binde 1,59’a düştü. Türkiye geneline bakıldığında da 2010 yılında binde  1,62 olan kaba boşanma hızı 2013 yılında binde 1,65’e yükseldi. 2016 yılında da bin 1,59’a düştü.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,9’A YÜKSELDİ

İş gücü göstergelerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 2015 yılında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı 2016 yılında yüzde 10,9’a yükseldi. 2015 yılında yüzde 46 olan istihdam oranı 2016 yılında yüzde 46,3’e yükselirken 2015 yılında yüzde 51,3 olan işgücüne katılım oranı da 2016 yılında yüzde 52’ye yükseldi.

3 İLİN TOPLAM İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,6

2016  işgücü verileri değerlendirildiğinde ise Zonguldak, Karabük ve Bartın’da işsizlik oranı yüzde 8,6 olurken Batı Karadeniz Bölgesinde ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. Zonguldak, Karabük ve Bartın’da tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olurken Batı Karadeniz Bölgesinde yüzde 12 ve Türkiye genelinde yüzde 13 oldu. İstihdam oranına gelindiğinde Zonguldak, Karabük ve Bartın’da istihdam oranı yüzde 47 olurken Batı Karadeniz Bölgesinde yüzde 48,9 oldu. İş gücü katılım oranı ise Zonguldak, Karabük ve Bartın’da yüzde 51,4 olurken Batı Karadeniz Bölgesinde yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İSTİHDAM HİZMET SEKTÖRÜNDE

2016 yılında ekonomik faaliyetlere göre Zonguldak, Karabük ve Bartın’da en çok hizmet sektöründe istihdam sağlandı. Zonguldak, Karabük ve Bartın’da hizmet sektöründe istihdam oranı yüzde 44 olurken sanayi sektöründe yüzde 23,8, tarım sektöründe de yüzde 32,2 oldu. Batı Karadeniz Bölgesine gelindiğinde ise hizmet sektöründe istihdam oranı yüzde 41,4 sanayi sektöründe yüzde 18,7, tarım sektöründe de yüzde 39,9 oldu. Türkiye geneline bakıldığında hizmet sektöründe istihdam oranı yüzde 53,7, sanayi sektöründe yüzde 26,8 ve tarım sektöründe yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.

HANE HALKI EN ÇOK TÜKETİM HARCAMASINI KONUT VE KİRADA YAPTI

2015 yılı hane halkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılıma bakıldığında bu dağılım Türkiye genelinde konut ve kirada yüzde 26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 20,2, ulaştırmada yüzde 17, mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetlerinde yüzde 6,1, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,2, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,3, alkollü içecekler, sigara ve tütünde yüzde 4,2, lokanta ve otellerde yüzde 6,4, haberleşmede yüzde 3,7, eğlence ve kültürde yüzde 2,9, eğitim hizmetlerinde yüzde 2,2 ve sağlıkta yüzde 2 oldu.

3 İLDE DE KONUT VE KİRA HARCAMALARI ÖNDE

Zonguldak, Karabük ve Bartın’ın 2015 yılı hane halkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılıma bakıldığında ise konut ve kirada yüzde 23,9, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 21,3, ulaştırmada yüzde 17,7, mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetlerinde yüzde 7,3, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,6, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,4, alkollü içecekler, sigara ve tütünde yüzde 4,3, lokanta ve otellerde yüzde 6,2, haberleşmede yüzde 3,8, eğlence ve kültürde yüzde 2,9, eğitim hizmetlerinde yüzde 1,6 ve sağlıkta yüzde 2,1 oldu.

ENFLASYON ARTTI, REKOR SİVRİ BİBERİN

Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon oranlarına bakıldığında TÜFE 2017 yılında yüzde 9, 79 olurken yurt içi ÜFE’de yüzde 15,45 oldu. Zonguldak Karabük ve Bartın’da 2017’nin temmuz ayından bir önceki aya göre fiyatı en çok artan maddeler arasında ise yüzde 50,31’le ilk sırada sivri biber yer aldı. daha sonra ise yüzde 15,12’yle kuru soğan, yüzde 7,63’le erkek gömleği, yüzde 6,59’la viski ve yüzde 3,53’le özel ilköğretim ücreti geldi. Türkiye geneline bakıldığında ise yüzde 27,52’yle mandalina ilk sırada yer alırken onu yüzde 23,29’la nar, yüzde 10,69’la limon, yüzde 10,23’le salatalık, yüzde 9,59’la tuvalet kağıdı takip etti.

3 İLDE KARPUZUN FİYATI DÜŞTÜ

Zonguldak Karabük ve Bartın’da 2017’nin haziran ayından bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan maddeler arasında ilk sırada eksi yüzde 37,15’le karpuz geldi. Onu eksi yüzde 14,44’le patates, eksi yüzde 8,54’le çocuk için ayakkabı, eksi yüzde 7,12’yle erkek için pantolon, eksi yüzde 2,3’le LPG dolum ücreti takip etti. Türkiye geneline bakıldığında ise eksi yüzde 22,30’la domates ilk sırada yer alırken onu eksi yüzde 21,11’le karnabahar, eksi yüzde 18,04’le patlıcan, eksi yüzde 12,73’le kabak, eksi yüzde 11,49’la Umreye gidiş ücreti takip etti.

2017 YILININ İLK 6 AYINDA İHRACAT 77,5 MİLYAR DOLAR

2016 yılında 142,5 milyar dolar ihracat yapan Türkiye 2017 yılının ilk 6 ayında 77,5 milyar dolar ihracat yaptı.  2016 yılında 198,6 milyar dolar olan ithalat ise 2017 yılının ilk 6 ayında 89,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en çok ihracat yatığı ülkeler arasında ise yüzde 9,9’la Almanya ilk sırada yer alırken onu yüzde 6,8’le Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 6,7’yle Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 6,1’le İngiltere ve yüzde 5,6’la İtalya takip etti.

EN ÇOK İTHALAT ÇİN’LE

En çok ithalat  yapılan ülkeler arasında ise yüzde 10’la Çin ilk sırada gelirken onu yüzde 8,6’yla Almanya, yüzde 7,2’yle Rusya Federasyonu yüzde 5,6’yla Amerika Birleşik Devletleri ve yüzde 5’le İtalya takip etti.

2017 YILININ İLK 6 AYINDA  BARTIN’IN İHRACATI 6,6 MİLYON DOLAR

2017 yılının ilk 6 ayında  Bartın’ın ihracatı 6,6 milyon dolar olurken ithalatı ise 6,8 milyon dolar oldu. Karabük’ün ihracatı 168,6 milyon dolar olurken Zonguldak’ın 168,7 milyon dolar oldu. Karabük’ün ithalatı 356,8 milyon dolar olarak rakamlara yansırken Zonguldak’ın ithalatı 622,4 milyon dolar olarak rakamlara yansıdı.

2017’NİN İLK 6 AYINDA BARTIN’DA BİN 446 KONUT SATILDI

Bartın’da 2016 yılında toplam 2 bin 645 daire için yapı kullanım izin belgesi verildi. Bu rakam Karabük’te 3 bin 474, Zonguldak’ta ise 2 bin 515 daire olarak gerçekleşti. 2017’nin ilk 6 ayında Bartın’da bin 446 konut satılırken Zonguldak’ta 3 bin 34, Karabük’te ise 2 bin 206 konut satıldı.

BARTIN’DA 49 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Motorlu kara taşıt sayısına gelindiğinde ise 2017’nin haziran ayı verilerine göre Türkiye’de 21,6 milyon araç bulurken Bartın’da bu rakam 49 bin olarak verilere yansıdı. Zonguldak’taki araç sayısı 149 bin olurken Karabük’te ise araç sayısı 65 bin oldu.

BARTIN’DA 2016 YILINDA 16 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Trafik kazaları verileri değerlendirildiğinde 2016 yılında Bartın’da533 trafik kazası yaşandı. Trafik kazalarında 16 kişi öldü, 886 kişi yaralandı. Karabük’te meydana gelen 607 trafik kazasında ise 37 kişi hayatını kaybetti bin 1885 kişi yaralandı. Zonguldak’ta meydana gelen bin 132 trafik kazasında da 48 kişi öldü, bin 905 kişi yaralandı.

BARTIN’DA TARIMDA 305 BİN DEKAR EKİLEN ALAN BULUNUYOR

Bartın’da 2016 yılı verilerine göre 395 bin dekar tarım alanı olduğu tespit edilirken 305 bin dekar ekilen alan bulunuyor. Zonguldak’ta toplam 532 bin dekar tarım alanı bulunurken 263 bin ekilen alan yer alıyor. Karabük’te ise toplam 514 bin dekar tarım alanı bulunuyor. Bu alanlardan 258 bin dekar alan ekim alanı olarak yer alıyor.

BARTIN’DA 46 BİN SIĞIR BULUNUYOR

2016 yılı hayvancılık verileri değerlendirildiğinde Bartın’da 2016 yılında 46 bin sığır, 3 bin koyun ve bin keçi bulunuyor. Zonguldak’ta ise 70 bin sığır, 20 bin koyun ve 15 bin keçi bulunuyor. Karabük’te de 41 bin sığır, 19 bin koyun ve 3 bin keçi yer alıyor.