TÜBİTAK, Covid-19 kapsamında kabul etti

TÜBİTAK, Covid-19 kapsamında kabul etti

TÜBİTAK, Covid-19 kapsamında kabul etti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında TÜBİTAK tarafından salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak açılan proje çağrısının bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde açılan “Covid-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrı kapsamında Bartın Üniversitesi’nin 2 projesi desteklenmeye hak kazandı.

ARDEB Covid-19 Özel Proje Çağrısı değerlendirme sonuçlarına göre Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alper Aytekin’in “Covid-19 Pandemi Nedeniyle Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşümden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bartın İli Örneği” adlı projesi ile Eğitim Fakültesi Ölçme Değerlendirme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Dünya Aksu’nun “Uzaktan Eğitimde Eğiticilerin Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Çevrimiçi Eğitim Portalı ile Desteklenmesi” adlı projesi kabul edildi.

“Dijital dönüşüm sürecinde çözüm önerileri sunulacak”

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Aytekin “Dijital dönüşüm süreci, bir organizasyonu teknolojik, örgütsel, kültürel ve sosyal olarak etkilemektedir. Dolayısıyla, bu sürecin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda projenin hedefleri arasında Covid-19 ile dijital dönüşüm arasındaki ilişkinin incelenmesi, Covid-19 ile hızlanan dijital dönüşümde ortaya çıkan siber güvenlik faktörünün incelenmesi, Covid-19 ile birlikte gelen sosyal mesafenin etkilerinden olan uzaktan çalışma ve mekân bağımlılığının incelenmesi, Covid-19 ile geleneksel iş süreçlerinin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte dijital yaşama uyum sorunlarının incelenmesi, Covid-19 ile kamu hizmetlerinde ortaya çıkan risklerin ve fırsatların ortaya çıkarılarak incelenmesi gibi önemli konular bulunmaktadır. Çalışmalarımız sonunda belirlenen sorunlar için çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Eğiticilerin ölçme ve değerlendirme süreçleri desteklenecek”

Dr. Öğr. Üyesi Aksu Dünya ise uzaktan eğitimde eğiticilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği projesinden bahsederek “Ölçme ve değerlendirme yaklaşımların hem salgın döneminde, hem de salgın sonrasında uygulanabilmesi için, yükseköğretimde ders veren eğiticilerin ihtiyaçlarına karşılık gelen çevrimiçi öğrenme kaynakları yoluyla desteklemelerine ihtiyaç vardır. Proje kapsamında, uzaktan eğitimde yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak, ilgili akademik personelin, deneyim ve önceliklerinin anlaşılması hedeflenecektir. İhtiyaç analizi bulgularının da ışığıyla, ilgili bütün paydaşların erişimine açık bir e-öğrenme platformu oluşturulacaktır. Portalın interaktif olarak kullanıcılara, alanlarına uygun ihtiyaçlarına yönelik tavsiyelerde bulunması ve kullanıcı bazlı tasarımın oluşturulması sağlanacaktır. Portalın kullanım istatistikleri sürekli izlenip, içeriği aralıklarla güncellenecek ve böylece portal yükseköğretim kurumlarına referans olacak nitelikte işlev görecektir” ifadelerini kullandı.

“Uzaktan Eğitimde Eğiticilerin Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Çevrimiçi Eğitim Portalı ile Desteklenmesi” adlı projede Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Evrim Güler ile Dr. Öğretim Üyesi Sema Sulak da araştırmacı olarak yer alıyor.

“Salgına karşı önemli bir bilimsel mücadele veriliyor”

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgına karşı Türkiye’de önemli bir mücadele verildiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile birlikte TÜBİTAK’ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Akademik ile idari insan kaynağımız ve paydaşlarımızla birlikte güç birliği yaparak, bu mücadeleye katkı sunmaktayız. Bu düşüncelerle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde gösterilen özverili mücadele dolayısıyla bizleri sürece dair motive eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve proje üretme konusunda bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a da teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

“Üniversitemizin salgın sürecine dair çalışmaları aralıksız devam ediyor”    

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara değinerek “Üniversitemizde Koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik önemli bir mücadele vermektedir. Sadece bir alanda değil. Eğitim-öğretim, bilimsel çalışmalar, sosyal sorumluluk alanlarında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. İçerisinde akademik ve idari insan kaynağı, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın da olduğu Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri bu mücadelenin bir parçası olarak, sürece dâhil olmaktadır. Bilimsel anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ilkinde paydaş üniversitelerimizin de iş birliğinde Kovid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretilmesi sağlanmıştı. Diğer bir projemizde ise öğretim elemanlarımız Kovid-19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimi yerli olarak üretmeye başladılar. Üniversitemizde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ‘çoklayıcı’ ile bir adet solunum cihazı aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlandı ve Zonguldak’taki hastanelerimize teslim edildi.  TÜBİTAK tarafından düzenlenen ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projelerimizle de salgının mevcut etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması sağlanacaktır. Bu doğrultuda projeleri kabul edilen değerli hocalarımız Doç. Dr. Alper Aytekin’i, Dr. Öğr. Üyesi Beyza Dünya Aksu’yu ve emeği geçen tüm bileşenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.       

“Çalışmalarımızda bölgemizin kalkınmasını da önceliyoruz”

Ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarla geleceğe değer katma çabasında olduklarını da kaydeden Rektör Uzun, “Yaptığımız tüm çalışmalarda bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmayı amaçlıyoruz. Üniversitemizin ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanı kapsamında yetkinliklerimizi güncel gelişmelerle birlikte en etkin şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projelerimizde bunun yansımaları olarak ortaya çıktı. Projelerimizden ilki konusu itibariyle ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan alanlarından olan ‘dijitalleşme’ ile ‘akıllı kentleşme’ye dönüşümü içermekte ve yerel yönetimlerde yaşanacak dijital dönüşümün kentleri de akıllı hale getireceğine vurgu yapmaktadır. 11. Kalkınma Planı (2019) hedeflerinden olan açık veri politikaları bağlamında ve bölgesel kalkınma odağında hazırlanan diğer projemiz ise veriye dayalı AR-GE ve eğitim öğretime yönelik karar alma süreçlerine katkı sunacaktır” dedi.