Tekkeönü Doğal Sit Alanı tescillendi

Kurucaşile İlçesine bağlı Hisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillendi. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Tekkeönü Doğal Sit Alanı tescillendi

Kurucaşile İlçesine bağlı Hisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi. Resmi Gazete’de de yayımlanan kararla ilgili Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü “Bartın ili Kurucaşile ilçesi Hisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 13.07.2023 tarihli ve 6871245 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiş, 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup Valiliğimizin (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ilan panosunda ve internet adresinde http://www.says.csb.gov.tr 1 (bir) ay süre ile Müdürlüğümüzce eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır” dedi.

İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o karar!

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: Bartın ili, Kurucaşile ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tekkeönü Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı'nın 13.07.2023 tarihli ve 6871245 sayılı Olur'u ile "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https:\\says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.”