Taşıma ücretlerine zam yapıldı

Halk Otobüslerinde sivil yolcu taşıma fiyatı 9 TL, emekli, öğrenci yolcu taşıma fiyatı da 6.5 TL oldu.

Taşıma ücretlerine zam yapıldı

Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Alınan karar doğrultusunda Belediye Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu kapsamda şehir içi sivil yolcu taşıma ücreti 9 TL, şehir içi indirimli(emekli-öğrenci) taşıma ücreti 6.5 TL, İnkum sivil yolcu taşıma ücreti 18 TL, İnkum öğrenci yolcu taşıma ücreti 11.5 TL, Boğaz-Karasu sivil yolcu taşıma 15 TL, Boğaz-Karasu öğrenci yolcu taşıma 10 TL, Güzelcehisar (Bakacak) sivil yolcu taşıma 21 TL ve Güzelcehisar(Bakacak) öğrenci yolcu taşıma da 13 TL oldu.

“Meclis 24 Maddeyi Karara Bağladı”

Bartın Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 oturumda yapılan toplantıda 16 yeni gündem maddesi bulunurken, 8 gündem maddesi de Mayıs ayı toplantısında komisyonlara havale edilen maddeleri içerdi. 18 gündem maddesiyle başlayan toplantıda gündeme 6 madde ilave edildi. Tüm maddelerin görüşülmesiyle birlikte Meclis’e ara verilerek, ilgili komisyonlarda gündemin 1., 4., ve 20., maddeleri değerlendirildi. Meclis 2.Oturumunda bu 3 madde de karara bağlandı.

“3 Madde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna Havale Edildi”

Yoklama ile başlayan Meclis gündeminin 1.maddesimde yer alan Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam talebi, gündemin 2.maddesinde yer alan ihtiyaç olan otobüs bekleme durağı ceplerinin yapılabilmesi için, Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, ayrıca uygun olmayan otobüs bekleme duraklarının kaldırılması ile ilgili konu ve gündemin 3.maddesinde yer alan Topluca Köyü, Akgöz Köyü ve Kocareis Köylerine Belediye Özel Halk Otobüsü talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edildi. Gündemin 4.maddesinde yer alan kurban kesim için parçalama hizmeti fiyatının belirlenmesi talebi  Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. 

“6 Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi”

Gündemin 5.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Ağdacı Mahallesi, tapuda 1244 ada,  106 numaralı parselin satış talebi, gündemin 6.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1963 ada, 22 numaralı parselin satış talebi, gündemin 7.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 874 ada, 111 numaralı parselin satış talebi, gündemin 8.maddesinde yer alan  Dallıca Köyü sınırları içerisinde Belediyemizce hazırlatılan Küçük Sanayi Alanı amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine itirazın görüşülerek karara bağlanması talebi, gündemin 9.maddesinde yer alan Esenyurt Köyü sınırları içerisinde bulunan, mera vasfındayken Mera Komisyonunun uygun görüşü ve Valilik Makamı Olur'u ile mera vasfından çıkartılarak yöresel ürün pazar yeri olarak İl Özel İdaresine tahsis edilmek üzere Hazine adına kayıt edilen, tapuda 113 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Pazar Alanı" amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ve gündemin 10.maddesinde yer alan Güzelcehisar Köyü, tapuda 152 ada, 5-6-7-8 ve 153 ada, 7 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Turizm Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onayı talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

“4 Ay Gelir Desteği Verilecek”

Gündemin 11.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Halk Otobüsleri gelir desteği talebi görüşüldü. İlgili komisyon raporu doğrultusunda Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere araç başına her ay 1.800 TL ödeme yapılmasına ve Bartın Belediyesi’ne borcu bulunan otobüs sahiplerinin borcuna karşılık mahsuplaşmaya gidilmesine karar verildi.  Gündemin 12.maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediye Başkanlığı İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2023 yılına ait günlük konaklama ücret tarifesi görüşüldü. İlgili komisyon raporu doğrultusunda günlük konaklama ücret tarifesi Belediye personeline 75 TL ve misafire 100 TL olarak belirlendi. Gündemin 13.maddesinde  yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1668 ada, 2 numaralı parseldeki Belediyemize ait hissesinin satış talebi ve gündemin 14.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 186 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz malikince idaremiz aleyhinde açılmış dava kararının gereğinin yerine getirilmesi talebi kabul edildi. gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Terkehaliller Köyü, tapuda 102 ada, 165 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onayı talebi uygun görülmedi. İlgili komisyon raporu kabul edildi.

“Komisyon Raporları Kabul Edildi”

Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar  ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ve gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 174 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması amacıyla hazırlanan Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmış Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme raporu onaylandı.  Gündemin 18.maddesinde Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, Kocabekir Sokak, Altan Kardeşler Apt. No:2 sayılı bina önündeki Birlik Taksi Durağına ait iki araçlık ticari taksi bekleme noktasının kaldırılması talebi de kabul edildi.

“Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İle Protokol İmzalanacak”

Gündemin 19. maddesinde yer alan Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15.03.2023 ve 2023/23 sayılı yazıya istinaden talep edilen; bağımlılıkla mücadele sürecinde bağımlılıktan kurtulmayı amaçlamış ve başarmış kişilerin sosyal yönlerinin desteklenmesi amacı ile denetimli serbestlik tedbirlerini sorunsuz tamamlamış ve hastane raporları temiz olan arınmış kişilerin Bartın Belediyesi’ne ait İnkumu Sosyal Tesisinde en fazla 8 yükümlünün aile ile ücretsiz konaklamasına imkan verilerek ödüllendirilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda karşılıklı mutabık kalınarak düzenlenmiş taslak protokolü imzalamak amacıyla Bartın Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

“Gündeme Eklenen Maddeler Komisyonlara Havale Edildi”

Gündemin 20.maddesinde yer alan Bartın Çayı Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde Bartın ili Merkez ilçe Köyortası ve Kırtepe Mahallesi’nde bulunan ve Bartın Belediyesi tarafından park ve bahçe olarak düzenlemesi yapılan toplam 22.000 m2’lik alan ve işletilen tesisler tüm halkımıza hizmet etmektedir. Hizmetlerin devamlılığı açısından belirtilen alanın 3 yıllık kiralanması ihalesine Belediye olarak katılmak, geçici teminat, şartname bedeli ve diğer ihaleye katılım için gerekli işlem tutarları ile ihalenin alınması durumunda ihale bedelinin ödenmesi, sözleşmenin imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na yetki verilmesi hususu Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 21.maddesinde yer alan mülkiyeti Bartın Belediyesi’ne ait Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan toplam 5691.43 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kullanım şeklinin kiralama olarak görüşülmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin 22.maddesinde yer alan Bartın Belediyesi 2023 mali yılındaki gelir tarifelerinde yer alan mevcut su satış ücretleri, maliyetlerdeki artıştan dolayı mevcut su tarifesi yetersiz kalmakta olup, yeniden görüşülerek değerlendirilmesi talebi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 23.maddesinde yer alan dışarıdan ilimizse gelen firma arabaları, yollarımızın darlığı sebebiyle kaldırım ihlalleri ve yollarda trafiği engellemektedir. Gelen firmaların ve esnaflarımızın mağdur olmaması için bu araçlara yer gösterilerek dağıtımın buradan sağlanması hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi ve Gündemin 24.maddesinde yer alan ilimiz trafik sorunlarına çözüm bulabilmek ve belirlenen bazı yerlere(Yalı-Orduyeri) kavşak çalışmaları yapılması talebi Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna gönderildi.

“Özel Halk Otobüsleri Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi Görüşüldü”

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Meclis’e yarım saat ara verilerek, 1., 4., ve 20., gündem maddeleri ilgili komisyonlarda görüşüldü. Komisyon toplantıların tamamlanmasıyla birlikte başlayan Bartın Belediye Meclisi 2.Oturumunda 3 madde görüşülerek karara bağlandı. 2.Oturumun 1.maddesinde yer alan Trafik ve Muhtelif İşler Komisyonuna havale edilen Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Alınan karar doğrultusunda Belediye Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu kapsamda şehir içi sivil yolcu taşıma ücreti 9 TL, şehir içi indirimli(emekli-öğrenci) taşıma ücreti 6.5 TL, İnkum sivil yolcu taşıma ücreti 18 TL, İnkum öğrenci yolcu taşıma ücreti 11.5 TL, Boğaz-Karasu sivil yolcu taşıma 15 TL, Boğaz-Karasu öğrenci yolcu taşıma 10 TL, Güzelcehisar(Bakacak) sivil yolcu taşıma 21 TL ve Güzelcehisar (Bakacak) öğrenci yolcu taşıma da 13 TL oldu.

“Talebe Göre 4 Grupta Değerlendirilecek”

2.Oturumun 2.gündem maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen kurban kesim için parçalama hizmeti fiyatının belirlenmesi talebi değerlendirildi. Kurban kesim hizmetinde mezbahada vatandaşın hayvanı 8 parça şeklinde kesilerek teslim edilmektedir. Ancak vatandaş tarafından ekten parçalama hizmeti talep edildiğinden normal kesim ücretinde olduğu gibi kilo bazında gruplandırmalar yapılarak

buna göre parçalama fiyatı belirlenmesi uygun görüldü. Alınan karar doğrultusunda 1.grup 0-200 kg 900 TL, 2.grup 201-300 kg 1.000 TL, 3.grup 301—400 kg 1.100 TL, 4.grup 401- ve üstü kg 1.200 TL olarak uygun görüldü. 2. Oturumun  3.gündem maddesinde yer alan Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Bartın Çayı Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde Bartın ili Merkez ilçe Köyortası ve Kırtepe Mahallesi’nde bulunan ve Bartın Belediyesi tarafından park ve bahçe olarak düzenlemesi yapılan toplam 22.000 m2’lik alan ve işletilen tesisler tüm halkımıza hizmet etmektedir. Hizmetlerin devamlılığı açısından belirtilen alanın 3 yıllık kiralanması ihalesine Belediye olarak katılmak, geçici teminat, şartname bedeli ve diğer ihaleye katılım için gerekli işlem tutarları ile ihalenin alınması durumunda ihale bedelinin ödenmesi, sözleşmenin imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na yetki verilmesi hususu değerlendirilerek kabul edildi. Son olarak da Bartın Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısının 6 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da yapılması karara bağlanarak, toplantı sonlandırıldı.