TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İşte destek konuları ve tutarları!

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

Nevin Özbakan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğin Resmi Gazetede yayımlandığını açıkladı. Desteklemeden faydalanmak isteyen vatandaşların 11 Aralık’a kadar başvurması gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğin  13 Eylül’de  30179 sayı ile Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. 11 Aralık’a kadar başvuruların yapılabileceği desteklemelerle  ilgili Müdürlük, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarihinde 30179 sayı ile Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Son Başvuru Süresi  11 Aralık 2017’dir. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir” dedi.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER NE?

Müdürlük desteklemeyle ilgili ayrıca şu bilgileri verdi:

“Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler şunlardır:  Ekonomik yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.  Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler. Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

İŞTE HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI!

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;  Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1 milyon 500 bin Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1 milyon 750 bin  Türk Lirası, üst limitini geçemez. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;  Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500 bin Türk Lirası, üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır. Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden ulaşabilirsiniz.”