Taksimetre Muayene Rehberi yayımlandı

Bartın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'Taksimetre Muayene Rehberi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Taksimetre Muayene Rehberi yayımlandı

Bartın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Taksimetre Muayene Rehberi”ni kamuoyuyla paylaştı. İşte o rehber!

“Muayene Nedir?

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği taksimetrenin belirli aralıklarda veya taksimetrenin araca ilk defa montajının yapılması, tamir/ayar işlemi görmesi, taksimetrenin takılı olduğu aracın lastik ebadının değişmesi gibi taksimetrenin ölçümünü etkileyen işlemlerden sonra doğru çalışıp çalışmadığının yetkili muayene servisleri tarafından

kontrol edilmesidir.

Taksimetre muayeneleri nerelerde yaptırılır?

Taksimetre muayeneleri Bakanlığımızdan yetki almış Yetkili muayene servislerinde yapılmaktadır. Bu servislerin listesine https://msurapor.sanayi.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir.

Tamir ve Ayar nedir?

Taksimetrelerin fonksiyonlarının doğru bir şekilde çalışmasını ve doğru ölçüm yapmasını engelleyecek her türlü bozukluğun yetkili tamir ve ayar servislerince düzeltilmesi ve ayarlanması işlemidir.

Tarife yükleme nedir?

İlgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi, birim zaman ve birim mesafe ücretlerinin güncel değerlerinin taksimetreye yüklenmesi işlemidir. Taksimetrem uzaktan ve önceden tarife yüklemeye uygun değil, tarife yüklemesi nasıl yapılacak?

Kullanımda olan tüm taksimetrelerin tarife yükleme işlemleri tamir ayar servislerince yapılabilmektedir. Tarife yükleme işleminden sonra, tamir ve ayar servisi tarafından tamir-ayar işlem belgesi düzenlenir ve ayrıca kelebek mühür uygulanır. Bu belge muayene zamanı gelinceye kadar denetimlerde gösterilmek üzere saklanır. Muayene

zamanı geldiğinde servise ibraz edilir.               

Taksimetrem uzaktan tarife yüklemeye uygun, tarife yüklenmesi nasıl yapılacak?

Uzaktan tarife yüklemesine uygun taksimetrelere, diğer taksimetreler gibi ilgili tamir ve ayar servisi aracılığıyla tarife yüklemesi yapılabileceği gibi, doğrudan taksimetre üreticisi tarafından da uzaktan tarife yüklemesi yapılabilmektedir. Taksimetre üreticisi tarafından yapılan uzaktan tarife yüklemesinden sonra, işlemi gerçekleştiren üretici tarafından elektronik imzalı tarife yükleme belgesi düzenlenir ve kullanıcıya (taksi sahibine) iletilir. Bu belge,

muayene zamanı gelinceye kadar denetimlerde gösterilmek üzere saklanır. Muayene zamanı geldiğinde servise ibraz edilir. Taksimetrelere uzaktan tarife yükleme işlemi yapıldıktan

sonra tarifeler, işlem tarih ve saatini de içeren bir elektronik kod ile güvenlik altına alınır. Taksimetredeki yazılım yetkisiz kişiler tarafından değiştirildiği zaman bu kod da değişecektir. Kodun değiştirilmesi 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü aleti damgasına müdahale sayılmaktadır ve 15/c maddesi kapsamında yaptırım uygulanacaktır.

Taksimetrem önceden tarife yüklemeye uygun, tarife yüklenmesi nasıl yapılacak?

Önceden tarife yükleme işlemleri Bakanlığımızca yetkilendirilen tamir ve ayar servisleri tarafından yapılmaktadır. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin uygun görmesi halinde; ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen tarife, geçerlilik tarihinden en fazla 20 işgünü öncesinde yeni tarifelerin yüklenmesine başlanabilir. Yeni tarifeniz tarife geçerlilik tarihinden itibaren aktif hale gelecektir. Önceden tarife yüklemesi yapılan taksimetrelere kelebek

mühür uygulanır ve bu işleme ilişkin bilgileri içeren bir tamir-ayar belgesi düzenlenerek kıllanıcıya (taksi sahibine) verilir.

Taksimetremin muayenesini ne zaman yaptırmalıyım?

28.05.2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, tarife yükleme işlemi sonrasında muayene yaptırma zorunluluğu ise kaldırılmış dolayısıyla muayene ile tarife yükleme işlemi arasında bağ kalmamıştır.

Taksimetremin 28.05.2022 tarihi öncesinde yapılmış bir muayenesi var, bu muayene ne zamana kadar geçerlidir?

Belirtilen tarihten önce yapılan muayeneler 2023 yılında yapılacak ilk araç muayenesine kadar geçerlidir. 2023 yılındaki araç muayenesinden önce taksimetrenizin muayenesini yaptırmanız gerekmektedir. Taksimetremin muayenesi 28.05.2022 tarihi ve sonrasında yapıldı. Bu muayene ne zamana kadar geçerlidir. Bu tarih ve sonrasında yapılan muayeneler,

muayene tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup, bu süreler metrolojik muayene belgelerinin

düzenlenme tarihinden itibaren gün/ay/yıl bazlı takip edilecektir.

Tarife güncelleme işleminden sonra muayene yaptırmalı mıyım?

Taksimetreye tarife yükleme işleminden sonra muayene yaptırma zorunluluğu yoktur.

Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak muayene süresi geldiğinde yeni muayene yaptırılması

gerekmekte olup tarife güncelleme işlemi bu muayene süresini değiştirmemektedir.

Taksimin lastik ebadı değişti, muayene yaptırmalı mıyım?

Bir önceki muayenede takılı olan lastiklerden farklı ebatta lastiğin aracınıza takılması halinde aynı gün içerisinde; öncelikle tamir ve ayar servislerine müracaat ederek taksimetrenin ayarlarının yaptırılması ve muayene servisine muayenesinin yaptırılması

gerekmektedir.

Taksimetrenin taksiye montajı veya tamir ve ayar işlemi olması durumunda muayene gerekli mi?

Taksimetrenin taksiye ilk montajı ve tamir-ayar işlemleri sonrası 10 iş günü içerisinde muayene yaptırılması gerekir.

26.04.2022 - 28.05.2022 tarihleri arasında tamir-ayar veya tarife değişikliği işlemleri yaptırdım, muayeneyi ne zamana kadar yaptırmalıyım?

Bu durumdaki taksimetrelerin 24.06.2022 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu muayene işlemi sonrasında düzenlenen belgeler 2023 yılında

yapılacak ilk araç muayenesine kadar geçerlidir.

Tamir-ayar, tarife yükleme ve muayene ücretleri nasıl belirleniyor?

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği muayene ve damgalama ücretleri Bakanlığımızca belirlenmektedir. 2022 yılı için bu ücret 112 TL + % 18 KDV’dir. Tarife yükleme ücretleri ve tamir/ayar ücretleri ise Bakanlığımız yetkisinde olmadığı için serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.”