T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/8 SATIŞ

T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/8 SATIŞ

T.C.
BARTIN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri         : Bartın İli Merkez İlçe Arıt Köyü Köyiçi Mevkinde Ada No:103, Parsel No: 13 (Eski Parsel No: 380) te kayıtlı 85,86 M2. Alanındaki kargir ev ve arsası cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde 3 kat ve yarım çatı katından oluşan toplamda 301 M2. Alana sahip, ev olarak inşa edilmiş, betonarme yapı olduğu, yapı yaşı ve mevcut durumu göz önünde bulundurularak yıpranma payının %32 olarak alındığı, 3A yapı sınıfında değerlendirildiği bildirilmiştir.
    Kıymeti         : 282.228,50 TL
    KDV Oranı         : %18
    Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi
    1. Satış Günü         : 11/02/2022 günü 10:00 - 10:15 arası
    2. Satış Günü         : 08/03/2022 günü 10:00 - 10:15 arası
    Satış Yeri         : Gölbucağı Mah.si 565 Sok. No:2 Merkez Bartın Yeni Adliye Binasi                 Zemin Katta Bulunan Müzayede Odası
2 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri         : Bartın İli Merkez İlçe Cöcü Köyü Ayıgölü Mevkinde Ada No:610, Parsel No: 10 da kayıtlı 18.659,03 M2. Alanındaki tarla cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın tarla vasfında kuzey bakılı ve %8-10 eğilimli, toprak yapısı killi-tınlı bünyede orta derinlikte tarım yapmaya uygun, ekili olmadığı, uzun zamandır tarım yapılmadığı, zeminin otsu ve çalımsı bitkilerle kaplı olduğu, sınırlarında orman emvali ağaçların olduğu bildirilmiştir.
    Kıymeti         : 93.295,15 TL
    KDV Oranı         : %18
    Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi
    1. Satış Günü         : 11/02/2022 günü 10:30 - 10:45 arası
    2. Satış Günü         : 08/03/2022 günü 10:30 - 10:45 arası
    Satış Yeri         : Gölbucağı Mah.si 565 Sok. No:2 Merkez Bartın Yeni Adliye Binasi                 Zemin Katta Bulunan Müzayede Odası
3 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri         : Bartın İli Merkez İlçe Cöcü Köyü Köyiçi Mevkinde Ada No:530, Parsel No: 38 de kayıtlı 946,21 M2. Alanındaki ahşap ev ve bahçesi cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın kuzey bakılı, %6-8 eğilimli, toprak yapısı killi-tınlı bünyede orta derinlikte tarım yapmaya uygun, ekili olmadığı, köy yerleşik alanında ve köy yoluna cepheli olduğu, üzerinde iki katlı ahşap ev mevcut olduğu, etrafı dikenli tel ile çevrili parselin sınırlarında ve muhtelif yerlerinde çeşitli çap ve yaşlarda dikili meyve ağaçları bulunduğu, ayrıca69 M2. Taban alanına sahip 2 kattan meydana gelen toplamda 138 M2. Alana sahip ev olarak inşa edilmiş ahşap yapı bulunduğu, yapı yaşı ve mevcut durumu göz önüne alınarak yıpranma payının %80 olduğu, 2C yapı sınıfında değerlendirildiği bildirilmiştir.
    Kıymeti         : 50.984,85 TL
    KDV Oranı         : %18
    Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi
    1. Satış Günü        : 11/02/2022 günü 11:00 - 11:15 arası
    2. Satış Günü         : 08/03/2022 günü 11:00 - 11:15 arası
    Satış Yeri         : Gölbucağı Mah.si 565 Sok. No:2 Merkez Bartın Yeni Adliye Binasi                 Zemin Katta Bulunan Müzayede Odası
4 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri         : Bartın İli Merkez İlçe ArıtKöy Kum Meydanı Mevkinde Ada No:149 Ada Parsel No: 26 (Eski Parsel No:256) da kayıtlı 83,98 M2. Alanındaki bahçe cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmazın Arıt merkezde olduğu, yol cephesinin bulunmadığı bildirilmiştir.
    Kıymeti         : 2.519,40 TL
    KDV Oranı         : %18
    Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi
    1. Satış Günü         : 11/02/2022 günü 11:30 - 11:45 arası
    2. Satış Günü         : 08/03/2022 günü 11:30 - 11:45 arası
    Satış Yeri         : Gölbucağı Mah.si 565 Sok. No:2 Merkez Bartın Yeni Adliye Binasi                 Zemin Katta Bulunan Müzayede Odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1498545)