T.C. BARTIN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/17 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BARTIN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/17 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
BARTIN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellileri         :Bartın İli Merkez İlçe Kemerköpü Mah.si Ada No:101, Parsel No:10 da kayıtlı 168,01 M2. Alanındaki üzerindeki muhtesatlarla birlikte bahçeli ahşap ev cinsinden taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmaza ulaşımın Çeşme Yanı Sokak üzerinden sağlandığı, Atatürk İlkokulunun 50 m Kuzeybatısında konumlandığı, imar sahasında kaldığı, ancak imar sahasında yer almasına karşın cephe şartlarını sağlamadığı için yapılaşmaya müsait olmadığı, taşınmazın tapu kaydının niteliğinde belirtilen ahşap evin zeminde mevcut olmadığı, taşınmaz üzerinde 12,50 m2. Alana sahip garaj bulunduğu, garajın 1B yapı sınıfında değerlendirildiği, ayrıca taşınmaz üzerinde çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bildirilmiştir.
    Adresi             : Kemerköprü Mahallesi Çeşme Yanı Sokak Üzerinde Merkez Bartın
    Kıymeti         : 80.610,00 TL
    KDV Oranı         : %18
    Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi
    1. Satış Günü         : 08/10/2021 günü 10:00 - 10:15 arası
    2. Satış Günü         : 02/11/2021 günü 10:00 - 10:15 arası
    Satış Yeri         : Bartın Adliyesi 1.Katta Bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi Karşısındaki Müzayede Odası - Kemerköprü Mah.si Davut Fırıncıoğlu Caddesi Merkez Bartın
Satış şartları :
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1437879)