T.C.BARTIN 3. ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNDEN

T.C.BARTIN 3. ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNDEN

T.C.BARTIN 3. ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO             : 2021/27 Esas
KARAR NO             : 2021/88
Davacılar FERDİ SERT, HACER SERT tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ ile;
1-Ferdi ve Hacer oğlu, 11/01/2010 İmamoğlu doğumlu, Adana İli, İmamoğlu İlçesi, Camili Köyü, Cilt No 25, Hane No 178, BSN 106' da nüfusa kayıtlı,35288039862 TC Kimlik numaralı Halil Alperen SERT' in " Halil Alperen" olan adından " Halil" kelimesinin çıkarılarak sadece "Alperen" olarak DÜZELTİLMESİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiş olup ,
TMK 27.maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                            (Basın 1362955)