T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/178 Esas

T.C.  BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO                :2021/178 Esas

T.C. 
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO                :2021/178 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            :Bartın ili, Merkez ilçesi, Şarköy köyü
ADA NO                :119
PARSEL NO                :33
VASFI                    :Tarla
ADA NO                :129
PARSEL NO                :10
VASFI                    :Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI        :Erol Özcan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                :DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ            :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/178 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                        (Basın 1372748)