Sürdürülebilir orman yönetimine ve ekosistemine katkı sağlayacak

Bartın Üniversitesi'nin TÜBİTAK kapsamında kabul edilen projesiyle Bartın'ın Kumluca Beldesindeki saf kayın ormanında yapılacak çalışmalarla sürdürülebilir orman yönetimine ve ekosistemine katkılar sağlanması hedefleniyor.

Sürdürülebilir orman yönetimine ve ekosistemine katkı sağlayacak

Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Palta’nın yürütücülüğünü yaptığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel’in araştırmacı olarak görev aldığı “Saf Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Doğal Ormanlarındaki Farklı Aralama Uygulamalarının Toprak Özellikleri ve Arbusküler Mikorizal Fungus (AMF) Popülasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması” adlı proje TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, aynı ekibin 2021 yılı içerisinde TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan ikinci projesi oldu.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Şahin Palta, “Araştırmanın yapılacağı tür olan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ülkemizde oldukça geniş bir yayılış alanına sahip, ekolojik, silvikültürel ve ekonomik açıdan değeri yüksek olan asli bir orman ağacı türüdür. Kabul edilen proje, kayın ormanlarında yapılan farklı şiddetteki aralamaların Arbusküler Mikorizal Fungus popülasyonu üzerindeki etkileri konusunda ülkemizde ve dünya çapında yapılacak ilk çalışmadır. Bu açıdan projenin sonuçları dünya çapında literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Bu proje, kayın ormanlarında aralama şiddetinin özellikle toprak içerisinde görünmeyen etkisini ortaya koyması açısından önemlidir.  Projeyle saf kayın ormanlarında farklı şiddetteki aralama uygulamaları sonrası toprak özellikleri ve Arbusküler Mikorizal Fungusların durumu tespit edilerek en uygun aralama şiddeti belirlenecek ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır.” dedi.

Projede emeği geçenleri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversitemizde bölgemizden başlayarak ülkemizin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Proje kültürünü daha da yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu önceliğimizi her zaman vurguluyor ve tüm bileşenlerimi bu yönde teşvik ediyoruz. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla bilim dünyasına değer katmaya ve üretileni insanlık yararına sunmaya gayret gösteriyor, bu yöndeki çabamızı her geçen gün arttırmayı başarıyoruz. Bu düşüncelerle ‘1002-Hızlı Destek Programı’ kapsamında kabul edilen projelerinden dolayı Doç. Dr. Şahin Palta ile proje araştırmacısı Prof. Dr. Halil Barış Özel’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte sundukları vizyon doğrultusunda bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve yakın ilgileri ile teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.