(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

ilan

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

T.C.
ULUS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 
2018/2 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl, Ulus İlçe, 106 Ada. 16 Parsel, ÇUBUKBELİ                             Mahalle Köy. DÜZ Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı bünyede %3-                    5 eğimli taşlık ve erozyonun olmadığı, dikenli tel ile çevrili,                         zeminde otsu bitkilerin bulunduğu, köy yerleşim alınına                             yakın olup yola komşudur.
Yüzölçümü                :652.03 m2
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :10.432,48 TL
KDV Oranı                :%l 8
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl. Ulus İlçe, 146 Ada, 5 Parsel. KÖKLÜ Mahalle Köy,                     DÜZ Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı bünyede %5-12 eğimli                             taşlık ve erozyonun olmadığı, üzerinde kavak ağaçları,                             zeminde otsu bitkilerin bulunduğu, köy yerleşim alınına                            yakın olup yola komşudur.
Yüzölçümü                :1.297,73 m2
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :22.023,68 TL
KDV Oranı                :% 18
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl. Ulus İlçe, 114 Ada, 6 Parsel. ÇUBUKBELİ Mahalle                     Köy, EVYANI Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı bünyede %5-7                             eğimli taşlık ve erozyonun olmadığı,etrafı çevrili, tapuda                             ahşap anbar ve bahçesi vasfında kayıtlı olup                                  üzerinde ahşap anbar zeminde otsu bitkilerin bulunduğu,                         köy toplu yerleşim alınında, yola komşudur.  
Yüzölçümü                :83,72 m2
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :2.407,49 TL
KDV Oranı                :% 18
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 10:40- 10:50 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
4 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Bartın İl, Ulus İlçe, 103 Ada. 12 Parsel. ÇUBUK BELİ                             Mahalle/Köy. KOZCUĞAZ Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı                             bünyede % 12-39 eğimli kısmen taşlık ve erozyonun                             Olduğu, üzerinde çalımsı ağaçlar, zeminde otsu bitkilerin                         bulunduğu, köy yerleşim alını dışında yol ile bağlantısı                             bulunmamaktadır. 
Yüzölçümü                : 4.296,18 m2 
İmar Durumu                : Yok 
Kıymeti                : 2.148,09 TL 
KDV Oranı                :% 18 
Kaydındaki Şerhler
1.Satış Günü                : 12/07/2018 günü 11:00- 11:10 arası 
2.Satış Günü                : 09/08/2018 günü 11:00- 11:10 arası 
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl, Ulus İlçe. 114 Ada, 32 Parsel, ÇUBUKBELİ                             Mahalle Köy, KAYRANCA Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı                             bünyede %12-39 eğimli kısmen taşlık, erozyonun olduğu,                         üzerinde çalımısı ağaçlar, zeminde otsu bitkilerin                             bulunduğu, köy yerleşim alanı dışında yol ile bağlantısı                             bulunmamaktadır. 
Yüzölçümü                :11.004,24 m2 
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :5.502,12 TL 
KDV' Oranı                :% 18 
Kaydındaki Şerhler
1.Satış Günü                :12/07/2018 günü:11:20- 11:30 arası
2.Satış Günü                :09/08/2018 günü:11:20- 11:30 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl. Ulus İlçe. 107 Ada. 3 Parsel, ÇUBUKBELİ Mahalle                     Köy. DÜZ Mevkii. Kaşınmaz kinli tınlı bünyede %3-5 eğimli                     taşlık ve erozyonun olmadığı, dikenli tel ile çevrili, zeminde                     otsu bitkilerin bulunduğu, köy yerleşim alınına yakın olup                         yola komşudur. 
Yüzölçümü                :641.48 m2 
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :10.263,68 TL 
KDV Oranı                :%l 8
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:                 Bartın İl, Ulus İlçe, 112 Ada. 2 Parsel, ÇUBUKBELİ Mahalle                     Köy,KAYRAN Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı bünyede % 9-25                         eğimli taşlık ve erozyonun olmadığı, etrafının dikenli tel ile                         çevrili olduğu, üzerinde fındık ağaçları, zeminde otsu bitki                        lerin bulunduğu, köy yerleşim alınına yakın olup yola                             komşudur.
Yüzölçümü                : 2.080,13 m2
İmar Durumu                :Yok                                       
T.C.
ULUS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/2 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Kıymeti                :8.980.52 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 13:30 -  13:40 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri                : Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl, Ulus İlçe, 119 Ada. 18 Parsel. ÇUBUKBELİ                             Mahalle Köy, ÖTEBAHÇE Mevkii, Kaşınmaz kinli tırılı                             bünyede %7-19 eğimli erozyonun olmadığı, uzun yıllar                             kullanılmadğı. tapuda bahçe vasfı ile kayıtlı, zeminde otsu                         bitkilerin bulunduğu, köy yerleşim alını dışında yol ile                             bağlantısı yoktur.
Yüzölçümü                :60,45 m2
İmar Durumu                : Yok
Kıymeti                :120.90 TL
KDV Oranı                :%18
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü  13:50- 14:00 arası
2. Satış Günü                : 09/08/2018 günü 13:50- 14:00 arası
Satış Yeri                :Ulus Adliyesi Duruşma Salonu 
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                :Bartın İl. Ulus İlçe, 119 Ada, 20 Parsel, ÇUBUKBELİ                             Mahalle Köy. ÖTEBAHÇE Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı                             bünyede %7-19 eğimli erozyonun olmadığı, uzun yıllar                             kullanılmadığı , tapuda bahçe vasfı ile kayıtlı, zeminde otsu                     bitkilerin bulunduğu, köy yerleşim alını dışında yol ile                             bağlantısı yoktur.
Yüzölçümü                :173.25 m2
İmar Durumu                :Yok
Kıymeti                :1.296,50 TL
KDV Oranı                :%18
Kaydındaki Şerhler    
1. Satış Günü                :12/07/2018 günü 14:10- 14:20 arası
2. Satış Günü                :09/08/2018 günü 14:10- 14:20 arası
Satış Yeri                : Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Bartın İl, Ulus İlçe, 114 Ada, 4 Parsel, ÇUBUKBELİ                             Mahalle Köy, EVYANI Mevkii, Kaşınmaz kinli tınlı bünyede                         % 5-19 eğimli taşlık ve erozyonun olmadığı, etrafı dikenli                         telle çevrili, tapuda bahçe vasfında kayıtlı olup üzerinde 2                         katlı ahşap ev ile muhtelif meyve ağaçları zeminde otsu bitk                    ilerin bulunduğu, köy toplu yerleşim alınında, yola                             komşudur.
Yüzölçümü                : 3.876.10 m2
İmar Durumu                : Yok
Kıymeti                :106.714.78 TL.
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü                :12 07/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2.Satış Günü                : 09/08/2018 günü 14:30- 14:40 arası 
Satış Yeri                : Ulus Adliyesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/05/2018
(İİK m. 126)    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
                                                BV:2018/193