Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

özleşmeli personel alım ilanı nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Sözleşmeli personel alım ilanı nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bartın Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan 4 Büro Personeli, 1Kütüphaneci, 17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 18 Destek Personeli olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel için nihai değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bartın Üniversitesi tarafından 8 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 40 adet sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda nihai değerlendirme sonuçları ilan kodları itibarıyla erişime açıldı.

Ön değerlendirme sonuçlarına göre Bartın Üniversitesi kayıtlarına ulaşan herhangi bir İTİRAZ olmadı.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 20 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapmaları gerekiyor.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklar.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması veya asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirmeye davet yapılacak.

Belgelerini teslim eden adayların evrak kontrolü ve arşiv araştırmaları olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendilerine bildirimde bulunulacak.

Bartın Üniversitesi resmi internet sitesindeki duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, 0 378 501 10 00 (5018,5024,5033) numaralı telefon numaralarından, [email protected] adresinden veya Whatsapp iletişim hattında yardım alabilir.

Detaylar için tıklayınız

https://w3.bartin.edu.tr/duyurular/sozlesmelipersonelalimilaninihaidegerlendirmesonuclari202101.html?fbclid=IwAR2sxUBMD6E6DV7aQIJDh5x61kAYYq-KY-1ZloeG9kCuxgjeCWbr3-LJ-rw