Senato bahar dönemi kararlarını açıkladı!

Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Senato Kararlarını açıkladı. Senato, genel olarak fakültelerde uzaktan eğitim kriterlerinin uygulanmasına karar verirken bazı fakültelerde uygulamalı derslerin kademeli ve küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmasına karar verdi.

Senato bahar dönemi kararlarını açıkladı!

Muhammet Civan

Bartın Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Senato Kararlarını açıkladı. Senato, genel olarak fakültelerde uzaktan eğitim kriterlerinin uygulanmasına karar verirken bazı fakültelerde uygulamalı derslerin kademeli ve küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmasına karar verdi. İşte Bartın Üniversitesimim2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Senato Kararları!

“Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerileri, bölgemiz ve İlimizdeki paydaşlar İle akran kurumlarla yapılan değerlendirmeler neticesinde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda yürütülecek derslere ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 18 Şubat 2021 tarihinde almış olduğu kararların ana hatları aşağıda belirtilmiştir.

1- Üniversitemizde teorik eğitimin ağırlıklı olduğu Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim I Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi'nin tüm bölümlerinde, ingilizce ve Arapça Hazırlık ile Lisansüstü programların tüm derslerinde güz yarıyılında sürdürülen Uzaktan Eğitim kriterlerinin uygulanmasına, derslere eş zamanlı (çevrimiçi/senkron) veya eş zamansız (kayıttan/ asenkron) olarak devam edilmesine,

2-  Mühendislik,   Mimarlık  ve  Tasarım   Fakültesi,   Bartın   Meslek  Yüksekokulu   ve   Ulus   Meslek Yüksekokulu'nun son sınıflarında 7+1 ve 3+1 uygulamasının olduğu programlarda işyeri eğitiminin isteğe bağlı olarak öğrencilerimizin bulundukları yerlerde yüz yüze ya da  Uzaktan Eğitim yoluyla yapılmasına,

3- Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ikinci sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Programı son sınıfındaki teorik derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla, uygulamalı derslerin teorik kısımlarının başlangıçta yine Uzaktan Eğitim yoluyla, sonraki haftalarda ise derslerin uygulamalı kısımlarının kademeli ve küçük gruplar halinde laboratuvar veya hastane ortamında yüz yüze yapılmasına,

4- Fen Fakültesi'nin Biyoteknoloji Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün ikinci ve üçüncü sınıflarındaki teorik derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla, uygulamalı derslerin teorik kısımlarının başlangıçta yine Uzaktan Eğitim yoluyla, sonraki haftalarda ise derslerin uygulamalı kısımlarının kademeli ve küçük gruplar halinde laboratuvar ortamında yüz yüze yapılmasına,

5- Spor   Bilimleri   Fakültesi'nin   Antrenörlük   Bölümü,   Spor Yöneticiliği   Bölümü   ile   Rekreasyon Bölümü'nün son sınıflarındaki teorik derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla, uygulamalı derslerin teorik kısımlarının başlangıçta yine Uzaktan  Eğitim yoluyla, sonraki  haftalarda  ise derslerin  uygulamalı

kısımlarının kademeli ve küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,

6- 2, 3. 4. ve 5. maddelerde belirtilenlerin dışında kalan diğer program ve sınıflardaki tüm derslerin Uzaktan Eğitim yoluyla yapılmasına,

7- 3. 4. ve 5. maddelerde belirtilen yüz yüze eğitimin yürütüleceği uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim tercihinin yanı sıra Uzaktan Eğitim tercihinin de sağlanmasına, bunlardan hangisinin seçileceğinin her bir öğrencinin kendisi tarafından belirlenmesine ve gerekli planlamaların ilgili birimler tarafından yapılmasına,

8- Üniversitemizin yerleşkelerinde yer alan kütüphane, bilgisayar ve diğer laboratuvarların önceden planlanarak tüm öğrencilere açık tutulmasına, öğrencilerin önceden randevu alarak ders sorumluları ile ödev, proje vb. çalışmalar hakkında yüz yüze görüşebileceklerine,

9- 2020-2021 Akademik Yılı  Bahar Dönemi ders kayıtlarının 1 - 5 Mart 2021 tarihleri  arasında yapılmasına, derslerin 8 Mart 2021 tarihinde başlamasına ve akademik takvimin buna uygun olarak güncellenmesine,

10- Salgının  seyrine  göre  ihtiyaç  duyulması   halinde   ilerleyen   dönemlerde  yeni   düzenlemelerin yapılabileceğine karar verilmiştir.”