SELZEDELERİN ELEKTRİK FATURALARINA ERTELEME!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 11 Ağustos'taki sel afetinden sonra afet bölgesi ilan Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selzedelerin elektrik faturalarının Ağustos, Eylül, Ekim olmak üzere 3 ay ertelendiğini açıkladı.

SELZEDELERİN ELEKTRİK FATURALARINA ERTELEME!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 11 Ağustos’taki sel afetinden sonra afet bölgesi ilan Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta selzedelerin elektrik faturalarının Ağustos, Eylül, Ekim olmak üzere 3 ay ertelendiğini açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın Resmi Gazetede yayınlandığını ifade eden Milletvekili Yılmaz Tunç, “Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta selden zarar görenlerin Ağustos, Eylül, Ekim elektrik faturaları tahsilatı 3 ay ertelendi. Konut, işyeri ve tarımsal üretim alanında elektrik abonesi olanlar ertelemeden yararlanmak için 15 Ekim’e kadar başvurmaları gerekiyor. Karar Resmî Gazete’de” dedi.

İşte o karar!

Resmi gazetede yayınlanan karar, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yalanan sel felaketinin etkilerini azaltmak özere, elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesine dair iş ve işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Karar; sel felaketi dolayısıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin, 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilgili bölgelerin görevli tedarik şirketlerinden düzenlemeye esas tarifeler üzerinden temin ettikleri elektrik enerjisine ilişkin tüketim tahsilatlarını kapsıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tüketimler karar kapsamı dışında kalıyor.

3 ay süreyle ertelenecek

Karara göre; tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.

Konutu, işyeri ve tarımsal  üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketicilerden, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliğinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 15 Ekim 2021 mesai bitimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler, konutu, işyeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerden, sel felaketi sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçeyi 15 Ekim 2021 mesai bilimine kadar ilgili görevli tedarik şirketine sunanlar veya bu taleplerini ayın tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden ilgili görevli tedarik şirketine iletenler,  bundan yararlanabilecek.

Belgeler şirkete ibraz edilecek

Tüketiciler,  ilgili kurumlarca düzenlenmiş “Hasar Durum Belgesini, erteleme kapsamına dâhil etmek istedikleri ticarethane, sanayi ve tanına dayalı arazilerin sulanması umacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin işyerlerinin 11 Ağustos 2021 tarihinden sonra açıldığım gösterir “İşyeri Açma ve Çalışma Belgesini” erteleme talepleri ile birlikte ilgili şirkete ibraz edecek.  Uygulamadan faydalanan tüketiciler, 11 Ağustos 2021 tarihi öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması,

11 Ağustos 2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile hu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması,  11 Ağustos 2021 tarihi sonrasındaki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı görevli tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması zorunlu olacak.

Erteleme süresi, her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak

Bir Hasar Durum Belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanacak.

Erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak. Ertelemeden kaynaklı finansman ihtiyacına yönelik finansman maliyeti, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.