Sağlık harcamaları asgari ücreti geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı sağlık harcamaları verilerine göre Bartın'da dahil olmak üzere ülke genelinde sağlık harcamaları 2017 yılında yüzde 17,4 oranında artarak, 140 milyar 647 milyon TL'ye ulaştı. Kişi başı sağlık harcaması ise bin 751 TL oldu.

Sağlık harcamaları asgari ücreti geçti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı sağlık harcamaları verilerine göre Bartın’da dahil olmak üzere ülke genelinde sağlık harcamaları 2017 yılında  yüzde 17,4 oranında artarak, 140 milyar 647 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 94 iken, 2017 yılında yüzde 93,1 oldu. Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2017 yılında yüzde 4,5 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 78,5 iken, 2017 yılında yüzde 78 olarak gerçekleşti.
 

Kişi başı sağlık harcaması bin  751 TL oldu
 

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar 4 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Kişi başı sağlık harcaması, 2016 yılında 1 511 TL iken, 2017 yılında yüzde 15,9 artarak, 1 751 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları  bazında değerlendirildiğinde ise, 2016 yılında 500 Dolarken  2017 yılında 480 Dolar olarak hesaplandı.