Sadece muhtar seçecekler!

Bartın'da Kırtepe Mahallesi ile Çeştepe, Ellibaş, Esbey ve Sipahiler Köylerinde 6 Haziran Pazar günü Mahalli İdareler Muhtarlık Ara Seçimi yapılacak. Bartın Merkez İlçe Seçim Kurulu ise seçimde kullanılacak oy pusulalarının usul ve esaslarını belirledi.

Sadece muhtar seçecekler!

Bartın’da Kırtepe Mahallesi ile Çeştepe, Ellibaş, Esbey ve Sipahiler Köylerinde 6 Haziran Pazar günü Mahalli İdareler Muhtarlık Ara Seçimi yapılacak. Bartın Merkez İlçe Seçim Kurulu ise seçimde kullanılacak oy pusulalarının usul ve esaslarını belirlerken seçimlerde sadece muhtarlık seçimi yapılacak. İhtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi seçimleri yapılmayacak. Muhtar adayları tarafından bu seçimlerde kullanılacak olan oy pusulaları,  adaylar taralından beyaz, kağıda bastırılabilecek. Bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi her türlü araç ile çoğaltılabilecek ya da veya kapalı oy verme yerinde seçmenler taralından beyaz kağıda da yazılabilecek. Oy pusulalarında sadece muhtar adayı ismi yazılacak. oy pusulaları için ancak beyaz kağıt kullanılabilecek. Renkli kağıtlara basılmış veya yazılmış oyla ise geçersiz sayılacak.