Plajlarımızın yüzme suyu mükemmel-iyi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bartın'da dahil olmak üzere ülke genelinde plajlarda mavi bayrak sayısının arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Özcan, Bartın'da ise plajlarda 17 noktadan 15 günde bir numune alındığını ve alınan sonuçlara göre plajların yüzme suyu kalitesi mükemmel-iyi olarak tespit edildiğini kaydetti.

Plajlarımızın yüzme suyu mükemmel-iyi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bartın’da dahil olmak üzere ülke genelinde plajlarda mavi bayrak sayısının arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin  2018 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladığını belirten Özcan, “Bakanlığımız tarafından deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde temiz denizlerin ve plajların göstergesi olan mavi bayrak sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi 2018 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye 459 Mavi Bayraklı plaj ile dünyada ilk üç sırada yer aldı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünde plajlar ve marinalarda denizin atıksular tarafından kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası’na Türkiye 1994 yılından bu yana katılıyor. Uluslararası alanda 50 ülkede uygulanan Mavi Bayrak uygulaması kapsamında ülkemizde 2002 yılında 140 adet mavi bayraklı plaj varken 2018 yılında bu rakam 459’a ulaştı” dedi.

15 günde bir analiz yapılıyor

Mavi Bayraklı plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapıldığını ifade eden Özcan şöyle devam etti:

“Temiz deniz ve plajların bir göstergesi olan Mavi Bayraklı plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanı ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması mavi bayraklı plajların önemli kriterlerinden. Yapılan çalışmalar ve alt yapı yatırımları sayesinde Mavi Bayrak sayısının ülkemizde daha da arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda deniz çevresinin korunması ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile yerel yönetimler tarafından birçok çalışma ve proje gerçekleştirildi. Bunların başında, Bakanlığımız tarafından maddi ve teknik anlamda desteklenen ve yerel yönetimlerce yapılan atıksu arıtma tesisi yatırımları, liman ve diğer kıyı tesislerine çevre mevzuatı kapsamında yaptırılan atık alım tesisleri, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yönelik yapılan denetimler yer alıyor.

Yüzme suyu kalitesi mükemmel-iyi

İlimiz sınırlarında yüzme ve rekreasyon suyu olarak kullanılan alanlarda yapılacak olan izleme çalışmaları kapsamında kurulan Komisyon; numune alma noktalarının belirlenmesi, belirlenen noktaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda bu noktaların revizyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla bir kere yüzme sezonu başı, bir kere yüzme sezonu sonu olmak üzere yılda iki kez toplanarak ve alınan numunelerin sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, 9 Ocak 2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nin 10. maddesi kapsamında komisyon 7 Mayıs 2018 tarihinde toplanarak, 20 Aralık 2017 tarihli ve 2017/2 sayılı kararda belirlenen numune noktalarının 2018 yılında da geçerli olmasına oy birliği ile karar vermiştir. Plajlarda 17 noktadan 15 günde bir numune alınmakta ve sonuçlar http://yuzme.saglik.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmaktadır. Sonuçlara göre plajlarımızın yüzme suyu kalitesi mükemmel-iyi olarak tespit edilmiştir.”