Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı tescili yürürlükte

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yeniden değerlendirilen Kurucaşile ilçesi Hisar köyü Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı yine Cumhurbaşkanı Kararıyla Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı tescili yürürlükte

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yeniden değerlendirilen Kurucaşile ilçesi Hisar köyü Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı yine Cumhurbaşkanı Kararıyla Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Bartın Valiliği yürürlüğe giren kararla ilgili “1.No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109/2'inci maddesi gereğince Kurucaşile ilçesi Hisar köyü Ovatekkeönü Doğal Sit Alanı yeniden değerlendirilerek 01.08.2023 tarihli ve 7454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edilmiş ve 02.08.2023 tarihli ve 32267 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" doğrultusunda Kurucaşile ilçesi Hisar köyü Ovatekkeönü Doğal Sit Alanının "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescili, Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) web sitesi (https://bartin.csb.gov.tr/) ve ilan panomuzda 17.08.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile duyurulacaktır.” Açıklamasında bulundu.