Otomotive yönelik yenilikçi malzeme üretecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle otomotiv endüstrisine yönelik yenilikçi bir polimer nanokompozit malzemenin üretimi yapılarak çeşitli özellikleri araştırılacak.

Otomotive yönelik yenilikçi malzeme üretecek

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Özdemir Öge’nin yürütücülüğünü yaptığı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye değer bulundu. “Otomotiv Endüstrisi için Yenilikçi bir Polimer Nanokompozit Olarak Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (ÇDKNT) ve Grafen Nano-Plaket (GNP) Hibrit Katkılı Polikarbonat (PC)/Polibütilen Tereftalat (PBT) Matrisli Termoplastik Karışımının Tribolojik, Termal, Mekanik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı proje ile yenilikçi bir hibrit nano dolgulu termoplastik harman (blend) malzemenin üretimi yapılarak çeşitli iç ve dış otomotiv bileşenlerinde kullanılabilirliği araştırılacak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mecit Öge’nin de araştırmacı olarak katkı sağlayacağı proje BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik konulardan “Akıllı Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamalar” kapsamındaki “Nanomalzemeler” başlığı altında yürütülecek.
Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tuba Özdemir Öge, “Yüksek katma değerli yerli ve milli malzeme/ürün Ar-Ge ve üretiminin ülkemiz için gittikçe artan bir stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, yürüteceğimiz proje ile otomotiv sektöründe kilit öneme sahip bir malzeme grubunun fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Malzemenin uluslararası literatüre kazandırılmasının ardından ara-mamül şeklinde ticarileştirilmesi yoluyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.
BARÜ’nün ihtisaslaşma konusundaki gayretlerinden söz eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, teknoloji alanında yerli ve milli çözüm önerilerine büyük önem verdiklerini ifade etti.
Rektör Uzun, “Türkiye’de ihtisaslaşma başarısı göstermiş 22 üniversiteden biri olarak çalışmalarımızın odağına her zaman bölgesel ve ulusal dinamikleri alıyoruz. Bu kapsamda öğretim üyemiz ve Doç. Dr. Tuba Özdemir Öge’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi bir yanda ulusal düzeyde bir ihtiyacı karşılarken diğer yandan da projenin çıktıları yeni ekonomik faydalar sağlayacaktır. Otomotiv endüstrisine yönelik bu projede yer alan tüm araştırmacılarımızı kutluyorum. Geleceğe olan yolculuğumuzdaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üreten üniversite anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarda bizleri teşvik eden yaklaşımlarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a da teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.