Ormancılara orman zararlıları eğitimi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim semineri Zonguldak'ta yapıldı.

Ormancılara orman zararlıları eğitimi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim semineri Zonguldak’ta yapıldı. Eğitimin açılışına Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Daire Başkanı Şaban Bıyıklı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Necati Kuru, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Necmettin Aşçı ile birlikte işletme şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı.

Bayraktaroğlu: “Kaynakları etkin kullanmak elzem”

Eğitimin açılışında kaynakların etkin, verimli, yerinde ve zamanında kullanılması elzem olduğuna dikkat çeken Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu “Milletimizin ormanlardan beklentilerini sürdürülebilir bir şekilde ve optimum düzeyde karşılamak, ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak ancak ormanların iyi bir şekilde korunmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek Anayasanın 169. Maddesi Devlet Ormanlarının korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. 6831 Sayılı Orman Kanunun 77. Maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personelimizin asli öncelikli işidir. Bu görev asli iş olarak ve uhdesinde orman muhafaza memurlarından oluşan koruma ekiplerince yerine getirilmektedir. Kaynakların etkin, verimli, yerinde ve zamanında kullanılması elzemdir. En etken kaynağın insan olduğunu biliyor yaptığımız eğitimlerle personelimizin yetenek ve kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra bilgi dağarcıklarını geliştiriyor ve eyleme geçmelerini, sağlıyoruz” dedi.

Bıyıklı: “Sürekliliği sağlamak ormanları korumaktır”

Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Daire Başkanı Şaban Bıyıklı da eğitimde “Orman teşkilatı olarak görevimiz orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmektir. Ormanları korumak sadece inzibati çalışma yapmak değildir, ormanların bakımını yapmak, silvikulturel müdahalelerle ormanların sürekliliğini sağlayacak hale getirmekte korumadır” şeklinde konuştu.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Necati Kurunun kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verdiği eğitimde Orman Koruma Şube Müdürü tarafından da  ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, nakliye tezkeresi kesilmesine dair tamim, damga tamimi, kara avcılığı ve uygulamalar hakkında sunum yapıldı.