'Orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı'

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, Türkiye'de son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak 'Orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan eliyle çıkmaktadır' dedi.

'Orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı'

İklim değişikliği ve orman yangınları konusunda bilimsel çalışmalar yayınlayarak özellikle Akdeniz ülkelerindeki orman yangınları konusunda araştırmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, Türkiye’de son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul, yangınların başlıca nedeninin iklim ve insan kaynaklı unsurlar olduğuna değinerek “Dünya genelinde yer yer farklılıklar görülmesine karşın orman yangınlarının yüzde 90’ından fazlası insan eliyle çıkmaktadır. Her yaz sezonunda yangınlarla mücadele eden ülkemiz, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri, bitki örtüsü, iklim ve sosyo-ekonomik özellikleri ile birbirlerine çok benzemektedirler” dedi.

“Ülkemiz bu mevsim en zor yangın sezonlarından birini geçiriyor”

İçinde bulunduğumuz Temmuz ayı sonu itibariyle 2021 yılı yaz mevsimi oldukça zor geçmeye aday bir yangın sezonu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ertuğrul, “Özellikle son 10 yıl içinde dünyanın farklı yerlerinde olacak şekilde afet boyutunda yangınlar gerçekleşmekte ve hemen hemen tüm ülkelerin bu yangınlarla mücadelede zorlandıkları görülmektedir. Dikkat çekici en yakın olaylar arasında, 2017 yılında Portekiz’de 66 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangınları,  2018 yılında Yunanistan’da gerçekleşen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları, 2020 yılının başında Avustralya’da gerçekleşen 18,6 milyon hektar alanı (Türkiye’nin orman varlığı 22,7 milyon hektardır-OGM) yakan yangınlar ve yine 2020 yılı yazında ABD, Kaliforniya’da 10 binden fazla ev ve yapının tahrip olmasına yol açan orman yangınları gösterebiliriz. Artık orman yangınları ile mücadelede, dünyadaki pek çok yangın uzmanının da belirttiği gibi 20. yüzyıl boyunca kullanılan geleneksel mücadele sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu afet boyutundaki olaylar bizim için de bir uyarı işareti durumundadır” diye konuştu.

“Türkiye orman yangınıyla mücadelede oldukça başarılı bir konumdadır”

Ertuğrul, son 3 günde çıkan yangınlarda olağanüstü bir mücadele verildiğinin altını çizerek “Genel olarak yangın istatistiklerine bakıldığında ülkemiz orman yangınları ile mücadelede diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha başarılı konumdadır. Bunda orman teşkilatı personelinin özverili bir şekilde her yangın sezonunda olduğu gibi varını yoğunu ortaya koyarak orman yangınları ile mücadele etmesi başlıca sebep durumundadır. Bununla birlikte olumsuz yönde değişen çevre koşulları nedeniyle yangınlara karşı farklı önlemlerin alınması, hatta yeni bir planlamanın yapılması da günümüz itibariyle gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Orman yangınları değişen faktörlerle birlikte artık yerleşim yerlerini tehdit etmektedir”

Türkiye’de çıkan yangınlarda da görüldüğü gibi orman yangınlarının artık yerleşim yerlerini tehdit ettiğini de aktaran Ertuğrul, bu durumu iklim değişikliği, sosyo-ekonomik koşullar, artan insan baskısı sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Ertuğrul, “Yaşanan değişimler, orman yangınlarının geçmişe göre sıra dışı, mücadele etmesi daha güç ve daha büyük riskler barındıran bir duruma dönüşmesi anlamına gelmektedir. Son 10 yıl içinde dünyanın çok çeşitli ülkelerinde görülen yangınlar dikkatle incelendiğinde dikkati çeken en önemli farkın artık orman yangınlarının sadece ormanlarda değil kentlerin kenarında, hatta içlerinde gerçekleşiyor olmalarıdır. Bu sebeple bu olayların iyice incelenerek analiz edilmesi ve bu yangınlardan dersler çıkarılması çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü bundan sonraki yıllarda da bunun gibi zor yangın sezonlarını yaşama ihtimalimiz oldukça yüksek görülmektedir” şeklinde konuştu.