Organ bağışlayın, geleceğe yatırım yapın!

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, 'Ülkemiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. En önemli sorunumuz ise kadavra bağış oranlarındaki yetersizliktir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa'da ve Ülkemiz' de yüzde 85 ve yüzde 96'dır' dedi.

Organ bağışlayın, geleceğe yatırım yapın!

Sağlık İl Müdürü Dr. Dursun Koç, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu. Organ bağışının dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Koç, “Organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ bağışı konusunda teşvik edilmesi amacıyla 3-9 Kasım "Organ ve Doku Bağışı Haftası” olarak belirlenmiştir. Organ bağışı; kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir” dedi.

“Organ bağışıyla sağ kalma oranı yüzde 85 ve yüzde 96”

Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranının Avrupa’da ve Ülkemiz’ de yüzde 85 ve yüzde 96 olduğunu dile getiren Koç, “Ülkemizde organ bağışları, Bakanlığımızın kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. Ülke genelinde Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış tam donanımlı nakil merkezleri, yeterli ve deneyimli nakil ekipleri ile organ nakli faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirilmektedir. Nakil sayısı bakımından Avrupa’da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa’da ve Ülkemiz’ de yüzde 85 ve yüzde 96’dır” şeklinde konuştu.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi…

Türkiye’de Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sisteminin kurulduğunu belirten Koç, “Ülkemizde Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi kurulmuştur. Organ dağıtımı  adaletli ve şeffaf şekilde yapılmaktadır. Ayrıca tüm nakil işlemleri ve istatistikleri anlık olarak sistemden takip edilebilir hale gelmiştir Organların çıkarılmasından hastalara nakline kadarki sürecin tüm aşamalarında organizasyonu sağlayan Ulusal Koordinasyon Sistemimiz, dünyada başarı ile uygulanan nadir sistemlerden biridir. Organların naklinde Bakanlığımız tarafından gereken tüm imkânlar seferber edilmektedir. Kara ambulansları, uçak ve helikopterle faaliyet gösteren Hava Ambulans Sistemi, bir yandan asli görevini yaparken diğer yandan da organların ve nakil ekiplerinin naklini sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

En önemli sorun kadavra bağış oranlarındaki yetersizlik

Türkiye’de bu konuda en önemli sorunun kadavra bağış oranlarındaki yetersizlik olduğunu kaydeden Dursun Koç, “Ülkemiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. En önemli sorunumuz ise kadavra bağış oranlarındaki yetersizliktir. Ancak tüm bu çalışmalara ve sağlanan artışa rağmen, organ bağışı oranlarında henüz istenilen düzeylere ulaşılamamıştır. Ülkemizde binlerce kişi bekleme listesinde organ beklemektedir. Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması, organ bağışı yapanların bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkacak problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. Organ bağışı sağlık müdürlüğünde, hastanelerde, organ nakli yapan merkezlerinde ve e-devlet şifresiyle yapılabilir. Kişinin organ bağışından vazgeçmesi halinde organ bağış kartını taşımaktan vazgeçmesi ve bu kararı ailesine bildirmesi yeterli olmaktadır” dedi.

“Organlarınızı bağışlayarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz”

Kadavra bağış oranında sağlanacak bir artışın, ülkemizi organ nakli alanında ileriye götüreceğini ve bir çok kişiye hayat kaynağı olacağını vurgulayan Koç son olarak “Kadavra bağış oranında sağlanacak bir artış, ülkemizi organ nakli alanında ileriye götürecek ve bir çok kişiye hayat kaynağı olacaktır. İlimizde çeşitli alanlara açtığımız stantlarda, dağıtılan broşürlerde ve genellikle halkın yoğun olduğu bölgelerde asılan afişlerde vatandaşların organ bağışına teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla hizmetler vermekteyiz. Bu amaçla tüm yıl süren çalışmalarımıza ek olarak hafta etkinlikleri kapsamında stantlar kurarak, kurum ziyaretleri gerçekleştirerek bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz. İnsanlığı yaşatmak için insana ihtiyacımız var. Faaliyetlerimize katılım sağlayarak, doğru bilgiyle donanarak ve organlarınızı bağışlayarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.