NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTME DEVRİ SONA ERİYOR

Artık e-devletten yapılabilecek

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİTME DEVRİ SONA ERİYOR

 

Nevin Özbakan

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, vatandaşların bundan sonra e-devletten nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini sorgulayabileceklerini ve söz konusu belgeleri temin edebileceklerini duyurdu. e-devletten alınan belgeler nüfus müdürlüklerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, vatandaşların bundan sonra e-devletten nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini sorgulayabileceklerini ve söz konusu belgeleri temin edebileceklerini duyurdu. Müdürlükte duyuruda uygulamanın vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, bürokratik işlemleri azaltarak hizmette etkinliği arttırmak amacını taşıdığını ifade ederek “Zaman ve emek kaybını önlemek, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, bürokratik işlemleri azaltarak hizmette etkinliği arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerine gitmeden e-devlet kapısı üzerinden e-devlet şifreleri ile nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini sorgulayabilmeleri ve söz konusu belgeleri temin etmeleri mümkün hale gelmiştir. Alınan belgelerin sorgulanması ve doğrulanması htttps://www.turkiye.gov.tr/nüfus-ve-vatandaslık-isleri-genel-mudurlugu adresinden yapılabilecektir.  5490 Saylı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 151. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince e-devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olup tüm resmi işlemlerde kabul edilmesi yasal sorumluluktur” dedi.