Müzik yasağı turist kaçırıyor

Bartın'ın en çok turist alan İlçesi Amasra'da eğlence mekânları müzik yayın yasağı dolayısıyla sekteye uğradı.

Müzik yasağı turist kaçırıyor

Bartın’da yaz sezonunda yerli ve yabancı turistin gözdesi olan Amasra İlçesinde, pandemi döneminde uygulanan müzik yasağının kaldırılmaması hem eğlence mekanlarını hem de ilçeye gelen turistleri olumsuz etkiliyor.

Pandemi döneminde Türkiye genelinde gece 01.00’den sonra müzik yasağı uygulamasına geçildi. Türkiye pandemi dönemini geride bırakırken, müzik yasağı ise sabit kaldı.

Amasra İlçesi özellikle son 1 yıldır turizm çeşitliliğini artırıp, Kruvaziyer Gemisini ağırlarken, yüzlerce turist de hem ilçeyi geziyor hem de ekonomik anlamda katkı sağlıyor.

İl dışından gelerek Amasra’yı ziyaret eden turistler eğlence mekânlarında saat 01.00’den sonra müzik yasağının uygulanmasından dolayı tatil rotalarında değişikliğe gidiyor.

Amasra’da yalnızca yaz sezonunda iş yapabildiklerini dile getiren eğlence mekanı sahipleri, müzik yasağından dolayı hem müşteri kaybına uğradıklarına hem de işletmeye alınan çalışan sayılarını azalttıkları için sezonluk istihdamın etkilendiğine dikkat çekiyor.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından müzik yayını izni düzenlenmesine ilişkin esaslar ise şöyle belirlendi;Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” kapsamındaki müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle; Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar yeniden belirlendi. Yine aynı düzenlemeyle açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerler sağlanacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi.

Buna göre müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.

Bakanlık açıklamasında “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında; 

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekâletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere işyerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi.

Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin; gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

“Müzik yayınlarının izni İl Müdürlüğü tarafından verilecek”

Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından “Müzik Yayın İzin Belgesi”nin verilmesi gerekiyor.  

Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.

“Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl”

Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor.

Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi işyerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu işyerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Müzik yayını yapan işyerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

“5 günü aşan faaliyetler için ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden Müzik Yayın İzin Belgesi alınarak faaliyetlere devam edilebilecektir”

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde 5 gün düzenlenebilecek, 5 günden fazla devam edecek organizasyonlarda ise Çevre, Şehircilik, İklim Değişiklikliği İl Müdürlüğünden “Müzik Yayın İzin Belgesi” alınacak.

Bu tür etkinlikler için;  yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nda şikâyete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar belirlendi.  

 

 

Müzik yasağı turist kaçırıyor
Müzik yasağı turist kaçırıyor
Müzik yasağı turist kaçırıyor
Müzik yasağı turist kaçırıyor
Müzik yasağı turist kaçırıyor