Muhtarlara 2/B bilgilendirmesi

Bartın'daki muhtarlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıyla tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmaz satışlarıyla ilgili olarak bilgilendirildi. Toplantıda rayiç bedellerinin tespitiyle ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, belirlenen rayiç bedellerin tutarlılık ve doğruluk yönünden kontrollerinin titizlikle devam ettiğini söyledi.

Muhtarlara 2/B bilgilendirmesi

Bartın’daki muhtarlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıyla tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmaz satışlarıyla ilgili olarak bilgilendirildi. Toplantıda 2/B Kanunundan daha fazla vatandaşların yararlandırılabilmesi için başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım’a kadar uzatıldığını ifade eden Özcan, “Bartın’da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, “ Bilindiği üzere 2/B Kanunu (6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) 26 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için, süresi içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin, başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.  Bu Kanunla, 2/B alanlarında; Vatandaş ile devlet arasında uzun yıllardır süren hukuki ihtilafların çözümlenmesi, vatandaşlarımızın kullandıkları taşınmazların tapularını edinebilmesi, bu alanlardaki çarpık kentleşme sorununun giderilmesi amaçlanmıştır” dedi.

Özcan’dan rayiç bedeli açıklaması

Rayiç bedellerinin tespitiyle ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini de kaydeden Özcan, “Bu çerçevede, İlimizde çalışmalar halen devam etmektedir. 2/B uygulama sürecinde vatandaşlarımızı en çok ilgilendiren taşınmazların rayiç bedellerinin tespit edilmesidir. Bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini duyuyoruz. Bu tür yanlış bilgilendirmeler vatandaşlarımızın menfaatine olmadığı gibi haklarını kaybetmelerine de yol açabilecektir.  Belirlenen rayiç bedellerin tutarlılık ve doğruluk yönünden kontrolleri titizlikle devam etmektedir. Kanun gereği idarece belirlenen bedeli itiraz ve dava edemeyecekleri dikkate alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, kaygı duymalarını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmek istiyorum.
Kontrol çalışmalarında, taşınmazların; mahallinde parsel bazında fiili tespitleri, imar durumları, alt yapı yatırımlarından yararlanıp yararlanmadığı, jeolojik yapısı, eğimi, toprağın verimliliği, tarımsal faaliyetten elde edilen yıllık gelir, konumu ve emsal satışlar dikkate alınmaktadır. Ayrıca; Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Emlakçılar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşlerinin alınmış olmasına özellikle dikkat edilmektedir. Böylelikle rayiç bedel tespiti kontrol çalışmalarında taşınmazın bulunduğu bölgenin şartlarını bilen kişilerden görüş sorularak geniş kapsamlı bir araştırma yapılmış ve doğrulukları büyük oranda test edilmiş olacaktır.  Belirtilen bu sürede başvurulmaması halinde vatandaşlarımız doğrudan satın alma haklarını yitireceklerdir” şeklinde konuştu.

Toplantı, Milli Emlak Müdürü Vekili Ayhan Ay ile Müdür Yardımcısı Vekili Burçin Zurnacı’nın  muhtarların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.