Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın'daki imalatçıları, tamircileri, enerji üretimi, gemi inşaatı ve bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmaları Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardı.

Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bartın’daki imalatçıları, tamircileri, enerji üretimi, gemi inşaatı ve bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmaları Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardı. Müdürlük, Sanayi Sicil Belgesiyle ilgili yaptığı duyuruda “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre bir üründe fiziksel veya kimyasal bir değişiklik yaparak devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Firmalar aldığı Sanayi Sicil Belgesi ile elektrik indiriminden ve KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlardan yararlanabilmektedirler. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalara (Makine parkı olan ekmek ve simit fırınları dâhil) ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir (Madde 9, Madde 10, Madde 11)” dedi.

Başvurular internetten yapılacak

Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmaların e-devlet yoluyla elektronik ortamda başvuru yapmaları gerektiğini kaydeden Müdürlük şöyle devam etti:

“Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmalar https://www.turkive.gov.tr/sanavi-sanayi-sicil-işlemleri- adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ve elektronik ortamda başvuru yapan firmaların dilekçe ve eki belgeleri de elektronik ortama yüklemeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda yükleme yapamayan firmaların ise dilekçe ve eki belgelerin asıllarını il müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi olan firmalar ise bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen firmalara idari para cezası uygulanır (Madde 9: 2020 yılı için 1.586 TL).

Yıllık İşletme Cetveli de verilecek

Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmalar, https://www.turkiye.gov.tr/sanavi-sanayi-sicil-islemleri- adresi üzerinden e-devlet yoluyla giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir. Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler. İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları, gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları veya fiili üretim miktarlarının gerçekçi olması Bakanlığımız tarafından o yıl için hazırlanan Sanayi Envanteri için son derece önemli olduğundan firmaların daha önceki yıllara ait mükerrer bilgi vermemeleri gerekmektedir.

Belgesi bulunmayana para cezası!

Sanayi Sicil Belgesi vize süresi gelen firmaların belgelerini vize ettirmemeleri halinde elektrik kurumuna indirimden yararlanmamaları için resmi yazıyla bilgi verilmektedir. Ayrıca KDV tescil ve terkin işlemlerinde bazı avantajlar sağladığından zamanında vize ettirmeyen firmalar bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilmektedir. Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu idari yaptırım kararı ön görmüştür (Madde 9:2020 yılı için 1.586 TL). İl Müdürlüğümüz tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesini kontrol amaçlı gelen görevli memura ibraz etmeyen firmalar idari para cezası ile karşılaşırlar (Madde 10:2020 yılı için 793 TL).

Gerçeğe aykırı beyana ceza!

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre firmaların bildirmiş oldukları her türlü beyanda gerçeğe aykırılık tespit edilir ise firmalara idari yaptırım kararı uygulanır ( Madde 11: 2020 yılı için 3.180 TL). Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi olup da kapanma, yeniden açılma adres değiştirme, devretme gibi durumlarını en geç 1 (bir) ay içerisinde tl Müdürlüğümüze bildirmeyen firmalar ise aynı kanunun 9.Maddesine göre yine idari yaptırım kararıyla karşılaşırlar (Madde 9:2020 yılı için 1.586 TL).  2014 yılında çıkarılan 2014/11 nolu Sanayi Sicil Tebliği’ne göre mikro işletmeler (on kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) bundan böyle Sanayi Sicil Belgesi almak istediklerinde kapasite raporu ibraz etmek zorunda değillerdir. Bu firmaların “Kapasite Bilgileri Beyanı” ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi” ni doldurup, kaşeli imzalı olarak elektronik ortamda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine koymaları gerekmektedir."