Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi uyarısı!

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü , Bartın'daki imalathaneler, tamirhaneler, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi Olan firmaları, Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardı. Sanayi Sicil Belgesi olmayan firmaların biran önce belgelerini almalarını gerektiğini ifade eden Müdürlük, belgesi olan firmaların da Yıllık işletme Cetvellerini Nisan ayının son gününe kadar vermesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Muhammet CİVAN

Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ,  Bartın’daki imalathaneler, tamirhaneler, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi Olan firmaları, Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardı. Firmaların bu konuya dikkat etmedikleri takdirde idari para cezalarıyla karşılaşacaklarını ifade eden Müdürlük, “İlimizde devamlı ve seri halinde imalat yapan, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi Olan firmaların İdari Yaptırım Kararı (para cezası) ile karşılaşmamaları için önemle duyurulur. Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre bir üründe fiziksel veya kimyasal bir değişiklik yaparak devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üretimi yapan, gemi inşaatı yapan, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır. Firma aldığı Sanayi Sicil Belgesi ile elektrik indiriminden de yararlanmaktadır. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen konularda faaliyet gösteren firmalara (Makine parkı olan ekmek ve simit fırınları dâhil) ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir.(Madde 9 -Madde 10 -Madde 11)” dedi.

Belgesi olmayanların almaları şart!

Sanayi Sicil Belgesi olmayan firmaların biran önce belgelerini almalarını gerektiğini kaydeden Müdürlük şöyle devam etti:

“Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmalar Bakanlığımıza ait https://sanavi.gov.tr adresinden e-hizmetler bölümünden (BAMS üzerinden) İl Müdürlükleri Linkine tıklayarak en altta bulunan Sanayi Sicil Ön Başvuru bölümüne girerek elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda Ön Başvuru yapan Firmaların dilekçe ve eki belgelerin asıllarını da İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yıllık işletme Cetvelleri nisan sonuna kadar teslim edilecek

Sanayi Sicil Belgesi olan Firmalar ise bir önceki yıla ait üretim bilgilerini gösteren Yıllık işletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen firmalara idari para cezası uygulanır.(Madde 9: 2019 yılı için: 1.294 TL.)

Cetveller, Müdürlüğe de verilebilecek

Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmalar, https://sanavisicil.sanavi.gov.tr internet adresine girerek şifre aldıktan sonra Yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup II Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir. Yıllık işletme cetvelini elektronik ortamda veremeyen firmalar, Nisan ayının son günü mesai saati bitimine kadar yazılı olarak hazırladıkları Yıllık İşletme Cetvellerini bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze verebilirler. İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları, gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları veya fiili üretim miktarlarının gerçekçi olması Bakanlığımız tarafından o yıl için hazırlanan Sanayi Envanteri için son derece önemli olduğundan firmaların daha önceki yıllara ait mükerrer bilgi vermemeleri gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi vize süresi gelen firmaların belgelerini vize ettirmemeleri halinde elektrik kurumuna indirimden yararlanmamaları için resmi yazıyla bilgi verilmektedir.

İşte uygulanacak para cezaları!

Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu İdari Yaptırım Kararı ön görmüştür. (Madde 9: 2019 yılı için 1.294 TL.) İl Müdürlüğümüz tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesini kontrol amaçlı gelen görevli memura ibraz etmeyen firmalar idari para cezası ile karşılaşırlar. (Madde 10: 2019 yılı için 647 TL.) Sanayi Sicil Kanununa göre Firmaların bildirmiş oldukları her türlü beyanda gerçeğe aykırılık tespit edilir ise firmalara idari yaptırım kararı uygulanır. ( Madde 11: 2019 yılı için 2.595 TL) Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi olup da kapanma, adres değiştirme, devretme gibi bilgilerini Müdürlüğümüze bildirmeyen firmalar ise aynı kanunun 9.Maddesine göre yine İdari Yaptırım Kararıyla karşılaşırlar.(Madde 9: 2019 yılı için 1.294 TL.) 2014 yılında çıkarılan 2014/11 Nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre Mikro işletmeler (en fazla 0-9 kişi çalıştıran) bundan böyle Sanayi Sicil Belgesi almak istediklerinde kapasite raporu almak zorunda değillerdir. Bu firmalar kapasiteyle ilgili kendi beyanlarını imzalı kaşeli verecekler ve İl Müdürlüğümüzce kendi beyanlarına göre iş ve işlemler yapılacaktır.”

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN