Müdürlükten Sanayi Sicil Belgesi duyurusu

Bartın Sanayi ve Teknolojileri İl Müdürlüğü, Bartın'da seri olarak imalat ve tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi kapsamında yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmalara duyuruda bulundu.

PAYLAŞ
Bartın Hergün Gazetesi - Muhammet CİVAN

Bartın Sanayi ve Teknolojileri İl Müdürlüğü, Bartın’da seri olarak imalat ve tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi kapsamında yazılım üreten firmalar ile halen Sanayi Sicil Belgesi olan firmalara duyuruda bulundu.  Firmalara Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğunu hatırlatan Müdürlük, şu bilgileri verdi:

“Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre bir maddeyi fiziksel veya kimyasal olarak değiştirmek suretiyle devamlı ve seri halinde imalat gerçekleştiren, madenleri çıkartarak işleten, devamlı ve seri halinde tamirat yapan, enerji üreten, gemi inşa eden, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır.

 Sanayi Sicil Belgesinin Avantajları :

Elektrik faturalarını "sanayi abonesi " tarifesinden öderler.

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işlemlerinden faydalanırlar, yani KDV ödemezler.

Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

Yerli Malı Belgesi ile mal alım ihalelerinde fiyat avantajı alabilirler.

Münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi   oranı 1 puan indirimli uygulanır.

Ara malı ithalatında CE muafiyetinden faydalanırlar. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri :

Sanayi Sicil Belgesi alması gereken firmaların,  https://www.turkiye.gov.tr/sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129  web adresine (e-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda başvuru yapmaları ayrıca, elektronik ortamda başvuru yapan firmaların elektronik dilekçe ve eki belgeleri de sanayi sicil bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi olan firmaların ise, bir önceki yıla ait üretim bilgilerini gösteren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın Nisan ayının son gününe kadar elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. (2022 yılında Nisan ayının son gününün resmî tatile denk gelmesi nedeniyle süre 5 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmıştır)

Yıllık İşletme Cetveli verecek olan firmaların, https://www.turkiye.gov.tr/sanayi-sanayi-sicil-ilemleri-3129  web adresine (e-Devlet üzerinden) giriş yaparak elektronik ortamda yıllık işletme cetveli bilgilerini doldurup İl Müdürlüğüne gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekmektedir.

İşletme cetveli üzerindeki gerek işçi sayıları gerek o yıla ait elektrik ve diğer enerji harcamaları ve fiili üretim ve tüketim miktarları gibi bilgiler Bakanlığımız tarafından Yıllık Sanayi Envanterinin hazırlanmasında kullanılacağından firmaların gerekli hassasiyeti göstererek gerçek bilgileri vermeleri çok önem arz etmektedir.

2014/11 Nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre; çalışan sayısı 10’un altında olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler (Mikro İşletmeler) için kapasite raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi almak isteyen mikro işletmelerin, kendi beyanlarını içeren kaşeli ve imzalı ‘‘Kapasite Beyanlarına Ait Bilgileri” sanayi sicil bilgi sistemine girmeleri gerekmektedir.            

Sanayi Sicil Belgesini vize yaptırmayan firmalar, ilgili elektrik dağıtım şirketlerine resmi yazıyla bildirilmektedir.

İdari Yaptırımlar :

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren firmalara ve sanayi sicil belgesi olan firmalara bazı sorumluluklar yüklemiştir. (Madde 9, Madde10, Madde 11)

1- Üretime başladıktan sonra en geç 2 ay içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan firmalara 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği idari yaptırım kararı ön görülmüştür.

2- Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri, adresi değişikliği, ürün değişikliği, kapasite değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği bilgilerinin 1 ay içerisinde bildirmeleri gerekmekte olup; bildirmemeleri halinde Sanayi Sicil Kanunu gereği idari yaptırım kararı ön görülmüştür.

Hizmet Bedelleri :

Bakanlığımızdan alınan 26/01/2022 tarihli ve E-62036103-851.01-3300455 sayılı yazı gereğince sanayi sicil hizmetleri için 2022 yılında Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesine yatırılması gereken hizmet bedelleri aşağıdaki gibidir.

Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt başvurusu için : 100,00 TL

Mikro Ölçekli işletmelerin (10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış                              hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan)                                                                 Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 100,00 TL

Küçük Ölçekli işletmelerin (50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan)                                                            Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 150,00 TL

Orta Ölçekli İşletmelerin (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan)                                                   Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 250,00 TL

Büyük Ölçekli İşletmelerin (250 kişi ve daha fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasının üzerinde olan) Sanayi Sicil Belgesi Vize Bedeli: 500,00 TL 

Sanayi işletmeleri, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapacakları Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt ve vize başvurularında sistemin yönlendirmesini takip ederek ilgili hizmet bedelini online olarak ödeyebilirler.

Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda İl Müdürlüğümüze bizzat müracaat edebilir veya 444 61 00 numaralı ya da (0 378) 227 6392 numaralı telefonlardan İl Müdürlüğümüze ulaşarak bilgi ve yardım alabilirler.”

 

 

                                                                                                             

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN